Školy selhávají při výuce o aktuálním dění, žáci ho dohánějí v médiích

Jaké názory mají současní středoškoláci? S jakými problémy se potýkají? Dokáží jim školy nabídnout to, co pro orientaci v dnešním světě potřebují? Informace lze nalézt v článku na www.idnes.cz, který se vztahuje k výsledkům roszáhlého šetření pořádaného společností Člověk v tísni. Za Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd se k tématu vyjadřuje Michal Řezáč. Článek byl publikován 9. září 2014.


O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!