Pozoruhodná skepse českých středoškoláků

Poslechnětě si pořad Českého rozhlasu Trend, který se věnuje aktivitě mladých lidí ve společnosti. Východiskem je dotazníkové šetření projektu Jeden svět na školách a agentury Median, ze kterého například vyplývá, že 80 % středoškoláků si myslí, že svou aktivitou nemohou nic změnit. Hosty pořadu jsou Klára Plecitá ze Sociologického ústavu a Bohumil Kartous ze společnosti  EDUin. K tématu se také vyjadřuje Michal Řezáč, předseda Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd.


O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky