PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ – MĚSÍC FILMU NA ŠKOLÁCH

V listopadu se budou na stovkách škol v celé ČR už podvanácté promítat filmy o československých dějinách a konat besedy s pamětníky, historiky i filmaři. Žáci základních a středních škol se tak budou seznamovat s naší moderní historií. Jako téma letošního ročníku Příběhů bezpráví – Měsíce filmu na školách zvolili organizátoři osudy lidí, kteří v průběhu minulého století z různých důvodů opustili své domovy.
Česká společnost má za sebou desítky let života v diktaturách, a navzdory této zkušenosti jako by se z ní vytrácelo vědomí, že současná svoboda není samozřejmá, že je třeba ji chránit. Aby si to uvědomovala i generace mladých lidí, kteří se narodili po pádu komunismu, vytvořil Jeden svět na školách, vzdělávací program společnosti Člověk v tísni, projekt Příběhy bezpráví.


Školám jeho prostřednictvím poskytuje dokumentární i hrané filmy a další pomůcky k výuce dějepisu. V listopadu pak pravidelně na stovkách škol zaštiťuje filmové projekce a besedy s těmi, kteří na vlastní kůži zažili bezpráví způsobené totalitním režimem, byli jeho svědky nebo se věnují jeho mapování. Snímky z letošní nabídky Měsíce filmu na školách jsou zaměřeny na odsun Němců, likvidaci církevních řádů, budování hranic z ostnatých drátů, provokační akci StB Kameny nebo emigraci po roce 1968. Školy, které se do letošního ročníku zapojí, dostanou DVD s vybranými filmy, ale také plakátovou výstavu Z místa, kde žijeme, brožuru Emigrace a život v exilu a didaktickou příručku Tři podoby propagandy.
Přihlášku a podrobné informace najdete na pribehybezpravi.cz. Uzávěrka přihlášek je 5. října.
JAK SE DO MĚSÍCE FILMU NA ŠKOLÁCH ZAPOJIT?


1. Přihlaste svoji školu pomocí přihlašovacího formuláře.
2. Vyberte si film z letošní nabídky a uspořádejte školní projekci.
3. Pozvěte na projekci filmu pamětníka nebo hosta a uspořádejte s ním besedu.
4. Po uzavření všech přihlášek dostanete od organizátora zdarma DVD s filmy a řadu dalších bonusů – plakátovou výstavu, brožuru a metodickou příručku.
5. Promítejte a dejte žákům prostor ptát se těch, kteří to zažili.


O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky