PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ – MĚSÍC FILMU NA ŠKOLÁCH

V listopadu se budou na stovkách škol v celé ČR už podvanácté promítat filmy o československých dějinách a konat besedy s pamětníky, historiky i filmaři. Žáci základních a středních škol se tak budou seznamovat s naší moderní historií. Jako téma letošního ročníku Příběhů bezpráví – Měsíce filmu na školách zvolili organizátoři osudy lidí, kteří v průběhu minulého století z různých důvodů opustili své domovy.
Česká společnost má za sebou desítky let života v diktaturách, a navzdory této zkušenosti jako by se z ní vytrácelo vědomí, že současná svoboda není samozřejmá, že je třeba ji chránit. Aby si to uvědomovala i generace mladých lidí, kteří se narodili po pádu komunismu, vytvořil Jeden svět na školách, vzdělávací program společnosti Člověk v tísni, projekt Příběhy bezpráví.


Školám jeho prostřednictvím poskytuje dokumentární i hrané filmy a další pomůcky k výuce dějepisu. V listopadu pak pravidelně na stovkách škol zaštiťuje filmové projekce a besedy s těmi, kteří na vlastní kůži zažili bezpráví způsobené totalitním režimem, byli jeho svědky nebo se věnují jeho mapování. Snímky z letošní nabídky Měsíce filmu na školách jsou zaměřeny na odsun Němců, likvidaci církevních řádů, budování hranic z ostnatých drátů, provokační akci StB Kameny nebo emigraci po roce 1968. Školy, které se do letošního ročníku zapojí, dostanou DVD s vybranými filmy, ale také plakátovou výstavu Z místa, kde žijeme, brožuru Emigrace a život v exilu a didaktickou příručku Tři podoby propagandy.
Přihlášku a podrobné informace najdete na pribehybezpravi.cz. Uzávěrka přihlášek je 5. října.
JAK SE DO MĚSÍCE FILMU NA ŠKOLÁCH ZAPOJIT?


1. Přihlaste svoji školu pomocí přihlašovacího formuláře.
2. Vyberte si film z letošní nabídky a uspořádejte školní projekci.
3. Pozvěte na projekci filmu pamětníka nebo hosta a uspořádejte s ním besedu.
4. Po uzavření všech přihlášek dostanete od organizátora zdarma DVD s filmy a řadu dalších bonusů – plakátovou výstavu, brožuru a metodickou příručku.
5. Promítejte a dejte žákům prostor ptát se těch, kteří to zažili.

   
Aktuality

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!