Seminář na AAU - Jak efektivně učit ekonomii

Ve dnech 24. 11. a 25. 11. proběhl dvoudenní seminář věnovaný efektivnímu vzdělávání v oblasti ekonomie. Kromě zajímavé přednášky Martina Romana (PORG), který se zabýval možnostmi, jak účinně pracovat s žákovskou motivací a jak nenásilně zvýšit žákovu aktivitu, si učitelé pod vedením Miroslava Svobody (AAU) mohli zkusit dražbu antistresového slona nebo si mohli na vlastní kůži zažít volbu mezi rychlým ziskem a trvale udržitelným rozvojem. Pavel Potužák se věnoval hospodářskému cyklu (se zaměřením na ekonomické krize), prostřednictvím čehož se dostal až k současným palčivým společenským problémům (války, migrační krize, nárůst populismu a extremismu). Vše zakončil David Lipka a jeho skvělý příspěvek Pokrok pohledem ekonomie.
Na seminář je navázán projekt Ekonomické olympiády, který pořádá INEV.
Seminář byl realizován v rámci projektu VOSK (vzdělávaní k sociálním a občanským kompetencím).

Obrázky: 
   
Asociace

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky