ZRIVI - Zvládání emočně náročných a rizikových situací ve školním prostředí

Víte jak se zachovat při anonymním výhružném telefonátu nebo ozbrojeném útoku v prostředí školy, či jiné veřejné instituce? Pro potřebu snížení rizika a prevence těchto patologických jevů byly vytvořeny informační letáky a brožury Krajského úřadu Moravsko-slezského kraje.

Program ZRIVI (www.zrivi.cz), který je vytvořen příslušníky bezpečnostních sborů,  se zabývá chováním veřejnosti v situaci náhlých ozbrojených útoků. Disponují přímou praxí i řadou případových studií pro incidenty agrese a ozbrojených útoků z prostředí škol a školských zařízení, vč. jejich rozborů a řešení (př. ZŠ Havířov, učitel střílející v Raškovicích, kauza Žďár aj.).

Aktuálně realizují školení pro ZŠ a SŠ Moravskoslezského kraje (v rámci projektu MŠMT), krajské úřady, města, obce, letiště, nemocnice, diplomatické a humanitární sbory apod.

Členové jsou taktéž spoluautoři informačních letáků a brožur KÚ Msk vážících se k ozbrojenému útoku a anonymnímu výhružnému telefonátu.


O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky