ZRIVI - Zvládání emočně náročných a rizikových situací ve školním prostředí

Víte jak se zachovat při anonymním výhružném telefonátu nebo ozbrojeném útoku v prostředí školy, či jiné veřejné instituce? Pro potřebu snížení rizika a prevence těchto patologických jevů byly vytvořeny informační letáky a brožury Krajského úřadu Moravsko-slezského kraje.

Program ZRIVI (www.zrivi.cz), který je vytvořen příslušníky bezpečnostních sborů,  se zabývá chováním veřejnosti v situaci náhlých ozbrojených útoků. Disponují přímou praxí i řadou případových studií pro incidenty agrese a ozbrojených útoků z prostředí škol a školských zařízení, vč. jejich rozborů a řešení (př. ZŠ Havířov, učitel střílející v Raškovicích, kauza Žďár aj.).

Aktuálně realizují školení pro ZŠ a SŠ Moravskoslezského kraje (v rámci projektu MŠMT), krajské úřady, města, obce, letiště, nemocnice, diplomatické a humanitární sbory apod.

Členové jsou taktéž spoluautoři informačních letáků a brožur KÚ Msk vážících se k ozbrojenému útoku a anonymnímu výhružnému telefonátu.

   
Aktuality

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!