Akademie Mladých občanů

Akademie Mladých občanů

Akademie Mladých občanů je tedy celistvý vzdělávací projekt, který usiluje o zlepšení kritického smýšlení, snaží se motivovat mladé lidi k vyššímu zájmu o veřejné dění a nabízí jim možnost zajímavých setkání s významnými osobnostmi. Akademie pod sebou sdružuje tři dílčí projekty - Municipalita, Region, Republika, z nichž každý se věnuje určité úrovni veřejného prostoru a dění v něm a pokrývá určitá témata. Tomu odpovídá také rozdělení tematických oblastí těchto tří projektů.

V letošním školním roce pořádáme již 4. ročník, nově pod záštitou Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, Institutu veřejné správy při Katedře veřejné ekonomie na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně a Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice. Celý projekt opět organizujeme pro středoškoláky zcela zdarma a uskuteční se v rozmezí prosince 2017 až března 2018.

AMOB se dělí na tři kola, první kolo je celorepublikové, ve kterém se prostřednictvím motivačního dopisu přihlásí studenti na projekt. V rámci druhého kola proběhnou jednodenní výběrové workshopy v Brně, Pardubicích a Praze (dle spádovosti bydliště studenta). Spolupracující instituty/fakulta budou na tomto workshopu pracovat s potenciálními účastníky a v rámci připraveného programu jim poskytnou potřebné znalosti k tomu, aby mohli úspěšně postoupit do třetího kola Akademie. Návštěva univerzity může zároveň pomoci nerozhodnutým mladým lidem s výběrem jejich vysoké školy. Třetí kolo proběhne ve formě tří setkání - Municipalita, Region, Republika. Dílčí projekty jsou čtyřdenní a pro účastníky jsou připraveny debaty, přednášky, simulace politických jednání, setkání se zajímavými hosty z akademického prostředí, politiky a dalšími výraznými osobnostmi. Pro ty nejlepší a nejaktivnější účastníky jsou připraveny lákavé ceny či stáže a mnohé další.


Více informací naleznete už nyní na našem webu a našem Facebooku, případně na přiložených letácích.

S pozdravem

Kateřina Benčatová
hlavní koordinátorka Akademie Mladých občanů

Tel: 731 672 665
e: amob@mladiobcane.cz
w: www.mladiobcane.cz
f : www.facebook.com/mladiobcane

Obrázky: 
Akademie Mladých občanů - poutač

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky