Živá knihovna aneb Vzdělávání příběhem

Vzdělávací instituce ARPOK vydává nový metodický materiál Živá knihovna aneb Vzdělávání příběhem. Stáhněte si publikaci zdarma na webu a oživte své vyučování příběhy opravdových lidí.

Živá knihovna umožňuje seznámit se s příběhy „živých knih“, tj. lidí, kteří jsou v něčem odlišní. Pomáhá tak díky mezilidským setkáním a sdílení příběhů odbourávat strach z neznámého, podporuje sebepoznání i poznávání druhých a umožňuje kriticky přemýšlet o tom, jak vidíme svět kolem nás.

K čemu je možné tuto publikaci využít?
– Můžete se seznámit se s konceptem Živé knihovny (kapitoly 1, 2 a 3) a získat představu, jak může Živá knihovna probíhat ve škole (kapitola 4).
– Můžete využívat v publikaci popsané aktivity i principy Živé knihovny pro práci s tématy jako jsou např. odlišnost, rozmanitost, stereotypy, předsudky, nesnášenlivost a identita. Ale i chudoba a sociální vyloučení, migrace, víra a náboženství, zdravotní znevýhodnění, psychická onemocnění, závislost a mnoho dalších (kapitoly 4 a 6).
– Jelikož je metoda Živé knihovny postavena na práci s příběhem, nabízí publikace inspiraci do hodin českého jazyka (kapitola 6). Metodu lze uplatnit také v hodinách občanské výchovy, anglického jazyka, dějepisu, zeměpisu a rovněž k pokrytí průřezových témat.
– Můžete na škole zorganizovat vlastní Živou knihovnu (kapitola 5).

Více informací o metodě Živá knihovna naleznete ZDE.
Publikaci je možné stáhnout ZDE nebo si  výtisk s CD nechat zaslat (metodický materiál je zdarma, hradí se pouze poštovné) prostřednictvím tohoto odkazu.:

Ve školním roce 2017/2018 je možné se zúčastnit akreditovaných seminářů Živá knihovna jako metoda výuky aneb vzdělávání příběhem v Ostravě a ve Vsetíně.

   
Aktuality

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!