Živá knihovna aneb Vzdělávání příběhem

Vzdělávací instituce ARPOK vydává nový metodický materiál Živá knihovna aneb Vzdělávání příběhem. Stáhněte si publikaci zdarma na webu a oživte své vyučování příběhy opravdových lidí.

Živá knihovna umožňuje seznámit se s příběhy „živých knih“, tj. lidí, kteří jsou v něčem odlišní. Pomáhá tak díky mezilidským setkáním a sdílení příběhů odbourávat strach z neznámého, podporuje sebepoznání i poznávání druhých a umožňuje kriticky přemýšlet o tom, jak vidíme svět kolem nás.

K čemu je možné tuto publikaci využít?
– Můžete se seznámit se s konceptem Živé knihovny (kapitoly 1, 2 a 3) a získat představu, jak může Živá knihovna probíhat ve škole (kapitola 4).
– Můžete využívat v publikaci popsané aktivity i principy Živé knihovny pro práci s tématy jako jsou např. odlišnost, rozmanitost, stereotypy, předsudky, nesnášenlivost a identita. Ale i chudoba a sociální vyloučení, migrace, víra a náboženství, zdravotní znevýhodnění, psychická onemocnění, závislost a mnoho dalších (kapitoly 4 a 6).
– Jelikož je metoda Živé knihovny postavena na práci s příběhem, nabízí publikace inspiraci do hodin českého jazyka (kapitola 6). Metodu lze uplatnit také v hodinách občanské výchovy, anglického jazyka, dějepisu, zeměpisu a rovněž k pokrytí průřezových témat.
– Můžete na škole zorganizovat vlastní Živou knihovnu (kapitola 5).

Více informací o metodě Živá knihovna naleznete ZDE.
Publikaci je možné stáhnout ZDE nebo si  výtisk s CD nechat zaslat (metodický materiál je zdarma, hradí se pouze poštovné) prostřednictvím tohoto odkazu.:

Ve školním roce 2017/2018 je možné se zúčastnit akreditovaných seminářů Živá knihovna jako metoda výuky aneb vzdělávání příběhem v Ostravě a ve Vsetíně.

   
Aktuality

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky