E-learningový kurz Labyrint migrace

Média, politici a sociální sítě nás už několik let pilně zásobují zprávami o migraci. Přemýšleli jste někdy nad tím, jak o tomto často kontroverzně diskutovaném tématu mluvit s žáky? A jak se v něm orientujete Vy sami?

Využijte nabídku online kurzu pro učitele 2. stupně ZŠ a SŠ pořádého programem Varianty organizace Člověk v tísni. E-learningový kurz Labyrint migrace bude probíhat od 11. 10. do 19. 11. 2021.

Kurz je rozdělen do 4 bloků. Každý blok zahrnuje samostudium připravených materiálů a podkladů završené online setkáním s odborníkem na téma daného bloku (např. žáci s OMJ, příběh osoby s uprchlickou zkušeností, jak otevírat ve třídě kontroverzní témata ad.).

Tematické bloky:
1) Fenomén migrace: úvod do tématu, příčiny a dopady migrace, základní pojmy, integrace
2) Migrace na mapách světa a EU: migrace řečí čísel a map, migrační politika EU
3) Mezinárodní ochrana: nucená migrace a mezinárodní právo, uprchlíci v ČR a jejich integrace, uprchlictví jako aktuální téma
4) Migranti a česká společnost: specifika migrace a integrace cizinců v Česku

Kurz je zdarma.
Přihlásit se je možné vyplněním formuláře ZDE.

   
Aktuality

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky