ARPOK: pozvánka na semináře

Agentura ARPOK pořádá v únoru 2 semináře Poznáváme svět.

 

V rámci projektu Experiencing the World nabízí učitelům ZŠ (1. i 2. stupeň) a SŠ celodenní semináře na Sluňákově.

Seminář pro 1. stupeň ZŠ se uskuteční 3. 2. 2015 (9.15-15.30).
Seminář pro 2. stupeň ZŠ a SŠ se uskuteční 17. 2. 2015 (9.15-15.30).

Semináře jsou akreditované MŠMT a účastníci obdrží nové materiály pro podporu výuky globálních témat v hodnotě 500 Kč.

Anotace seminářů a veškeré další podrobnosti se dočtete v přílohách.

   
Aktuality

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!