Otázkami k rozvíjení demokratických hodnot

Hledáte cesty, jak s žáky bezpečně mluvit o klimatu třídy a společně snižovat rizika vzniku šikany ve třídě? Zajímá Vás, jak spojit prevenci rizikového chování a rozvoj demokratických hodnot s výukou zaměřenou na aktuální témata? Rádi bychom Vás pozvali na kurz Otázkami k rozvíjení demokratických hodnot, který pořádá Vzdělávací program Varianty spol. Člověk v tísni.

Během kurzu se naučíte pracovat se Hrou s dobrými otázkami, kterou můžete využít jako nástroj prevence problematického chování u žáků (více o hře se dočtete zde). Získáte komplexní přehled systému prevence radikalismu na konkrétních kazuistikách a naučíte se, jak reagovat, když se předsudky objeví ve třídě. Získáte lekce do výuky k aktuálnímu dění a projevům autoritářství ve světě další metodické materiály.

Kurz o celkové délce 40 hodin se bude konat od 26. 4. do 12. 6. 2019 v Praze a je určen učitelům 2. stupně ZŠ, gymnázií, SŠ a SOU, školním metodikům prevence a dalším pedagogickým pracovníkům.
Více informací a termíny kurzu najdete v přiloženém letáku nebo na webových stránkách.
Na kurz se můžete hlásit do 21. 4. zde.
Kurz je zdarma.

Lucie Kundra
Koordinátorka Vzdělávacího programu Varianty

Člověk v tísni
Vzdělávací program Varianty
Šafaříkova 24; 120 00 Praha 2

gsm: +420 775 871 539
e-mail: lucie.kundra@clovekvtisni.cz
web:   www.varianty.cz ǀ  www.clovekvtisni.cz


O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky