Otázkami k rozvíjení demokratických hodnot

Hledáte cesty, jak s žáky bezpečně mluvit o klimatu třídy a společně snižovat rizika vzniku šikany ve třídě? Zajímá Vás, jak spojit prevenci rizikového chování a rozvoj demokratických hodnot s výukou zaměřenou na aktuální témata? Rádi bychom Vás pozvali na kurz Otázkami k rozvíjení demokratických hodnot, který pořádá Vzdělávací program Varianty spol. Člověk v tísni.

Během kurzu se naučíte pracovat se Hrou s dobrými otázkami, kterou můžete využít jako nástroj prevence problematického chování u žáků (více o hře se dočtete zde). Získáte komplexní přehled systému prevence radikalismu na konkrétních kazuistikách a naučíte se, jak reagovat, když se předsudky objeví ve třídě. Získáte lekce do výuky k aktuálnímu dění a projevům autoritářství ve světě další metodické materiály.

Kurz o celkové délce 40 hodin se bude konat od 26. 4. do 12. 6. 2019 v Praze a je určen učitelům 2. stupně ZŠ, gymnázií, SŠ a SOU, školním metodikům prevence a dalším pedagogickým pracovníkům.
Více informací a termíny kurzu najdete v přiloženém letáku nebo na webových stránkách.
Na kurz se můžete hlásit do 21. 4. zde.
Kurz je zdarma.

Lucie Kundra
Koordinátorka Vzdělávacího programu Varianty

Člověk v tísni
Vzdělávací program Varianty
Šafaříkova 24; 120 00 Praha 2

gsm: +420 775 871 539
e-mail: lucie.kundra@clovekvtisni.cz
web:   www.varianty.cz ǀ  www.clovekvtisni.cz

   
Aktuality

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!