Otázkami k rozvíjení demokratických hodnot

Vzdělávací program Varianty organizace Člověk v tísni pořádá nový kurz pro učitele pražských základních a středních škol věnovaný rozvíjení demokratických hodnot.

Na kurzu Otázkami k rozvíjení demokratických hodnot představíme nové metody a didaktické materiály, které spojují prevenci rizikového chování, jakým je např. xenofobie nebo rasismus, s výukou zaměřenou na aktuální témata. Během kurzu se naučíte pracovat se Hrou s dobrými otázkami, kterou lze využít při otevírání řady témat. Hra usnadňuje učení prostřednictvím týmové práce žáků v malých skupinách, vychází z principů konstruktivismu, badatelsky orientované výuky a projektového vyučování. Více o hře se můžete dočíst zde.

Kurz o celkové délce 40 hodin se bude konat od 4. 3. do 10. 4. 2019 v Praze a je určen učitelům 2. stupně ZŠ, gymnázií, SŠ a SOU, školním metodikům prevence a dalším pedagogickým pracovníkům.
Více informací a termíny kurzu najdete v letáku nebo na webových stránkách. Na kurz se můžete hlásit do 25.2. zde.
Kurz je zdarma.

   
Aktuality

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!