Mapování společenských stereotypů V.

Vzdělávací workshop pro pedagogy ZŠ a SŠ k výstavě HateFree? 

11. 2. 2016 od 10:00 do 15:00

Co nám umožňují naše stereotypy? A v čem nás omezují? K čemu vedou předsudky a jaká může být role a moc pedagogů s ohledem na stále větší polarizaci české společnosti? Žijeme v době, v níž se projevy nenávisti stávají běžnou součástí našich životů. Je to rovněž doba testující naši schopnost solidarity. Do Evropy směřuje nebývalé množství lidí ve snaze uniknout válečným konfliktům a chudobě. Zároveň mezi námi žije mnoho těch, kteří se setkávají s předsudky, posměchem i násilím z nenávisti kvůli své barvě kůže, sexuální orientaci nebo třeba proto, že jsou bez přístřeší.

Výstava HateFree? a v ní vystavující umělkyně a umělci se staví na stranu těch, kdo jsou takto stigmatizováni. Snaží se zkoumat mechanismy, které definují určité skupiny jako podřadné nebo sociálně vyloučené. Jde o náročné téma, ale různorodý přístup umělců mu dodává velké spektrum tvarů a barev. Pedagogický workshop chce tudíž velkého potenciálu výstavy využít a v návaznosti na předchozí akce pro pedagogy otevřít znovu diskuzi na téma společenských stereotypů, nabídnout různé pohledy, sdílet zkušenosti a argumenty a inspirovat každodenní praxi. Nebát se.

Program:

9.30 – 10.00
Registrace účastníků.

10.00 – 11.00
Komentovaná prohlídka výstavy HateFree? se Zuzanou Štefkovou (kurátorka výstavy HateFree? a galerie Artwall, pedagog FF UK) představí nejen výstavu jako takovou, ale díky silnému osobnímu propojení s většinou autorek a autorů i konkrétní události, které vzniku děl předcházely. Pro účastníky prohlídky půjde mj. o jedinečnou sondu do tvůrčího procesu.

11.00 – 11.10
Občerstvení.

11.10 – 13.00
Po krátkém představení interaktivního materiálu Mapa společenských stereotypů provede Jiří Raiterman (DOX) vzdělávacím programem Bourání stereotypů. Na vlastní kůži zažijete program určený studentům ZŠ a SŠ, který nejprve mapuje tvorbu a fungování předsudků na pojmech jako normální, zvláštní, přijatelný, nepřijatelný. Dále následuje interaktivní prohlídka výstavy HateFree? a celý program zakončuje řízená debata, která se bude vztahovat k vybrané tezi (např. „Je legitimní porušit realizací uměleckého díla zákon za účelem poukázání na problém?“). V úvodu představená Mapa společenských stereotypů (finalista ceny Eduína 2014) je doporučována jako otevření diskuse na téma stereotypů a předsudků.

13.00 – 13.30
Občerstvení.

13.30 – 15.00
Naše tendence věřit zprávám, které potvrzují naše předsudky, je vědecky prokázaná. V prostoru zdánlivě svobodných médií je kritické čtení neobvyklou devízou. Závěrečný workshop s umělcem Lukášem Houdkem (koordinátor kampaně HateFree Culture) bude tedy patřit stereotypům v mediálních sítích. Po konkrétních příkladech podvodných zpráv (tzv. hoaxů) a mediálních kauz (osobních, spojených s výstavou HateFree? atd.) dojde na opravdový „workshop hoaxů.“
Účastníci workshopu obdrží certifikát centra DOX o účasti na pedagogickém workshopu.

Vstup: 60 Kč

Rezervace nutná na adrese: jiri@dox.cz

V případě dotazů se prosím obracejte na kontaktní osobu Jiřího Raitermana na telefonním čísle +420 602 778 949.
Projekt HateFree? je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

   
Aktuality

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!