Co pomůže digitálním občanům spokojeně a demokraticky (pře)žít

Competences logo

Zveme Vás, občankáře, ale i další vaše kolegy se zájmem o on-line svět a děti a mladé lidi v něm, do fokusní skupiny nového projektu #COMPETENCES. Cílem skupiny je najít odpovědi na otázky: Jaký potřebuje být a co potřebuje dítě a mladý člověk umět, aby dokázal spokojeně žít v demokratické společnosti? A co potřebuje, aby mohl demokratické hodnoty ctít i ve virtuálním světě? Mohou jej podpořit učitelé, vedoucí oddílů, zájmových kroužků, sociální pracovníci?

Setkání fokusní skupiny se uskuteční 12. ledna 2017 od 15.00 do 17.00 ve Skautském institutu v Praze a 16. ledna 2017 od 15 do 17.00 v Centru Syřiště v Brně (Kounicova 42) a povedou ji Milan Hrubeš a Tereza Vávrová z Centra občanského vzdělávání.

Zváni jsou učitelé (nejen nutně občanky), vedoucí oddílů, oslovili jsme i pracovníky nízkoprahových klubů. Účast na skupině můžeme odměnit částkou 500 Kč a případné náklady na cestovné. Hlásit se můžete do 5. ledna 2017 na puttova@antikomplex.cz
Pokud máte v okolí někoho, kdo pracuje s dětmi nebo mladými lidmi a mohla by ho účast ve skupině bavit, neváhejte a sdílejte.
Kapacita skupiny je max. 12 osob. V případě, že se sejde více zájemců, budeme vybírat tak, aby bylo zastoupeno co nejvíce profesních skupin.

   
Aktuality

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!