Výchova k občanství

Stáhněte si zdarma publikaci s novými metodickými materiály určenými pro výuku občanské výchovy - Výchova k občanství 1. Jedná se o praktickou aplikací kompetenčního modelu pro odpovědné občanství a na jejím vzniku se podílela Katedra občanské výchovy PdF MU.

Odpovědné občanství je nový a ucelený přístup k občanskému vzdělávání v České republice. Naším cílem je zvýšit kvalitu občanského vzdělávání pro potřeby 21. století a odstranit nedostatky, které v současnosti při výuce vznikají. Ve spolupráci s předními českými i zahraničními odborníky z oblasti pedagogiky, politologie a práva jsme pro vás vytvořili „Model kompetencí pro odpovědné občanství“, ve kterém jsme přímo propojili oborové znalosti s kompetencemi. Mimo tento teoretický základ přinášíme také dlouhodobou metodickou podporu pro jeho využití ve výuce na českých školách.

Publikace Výchova k občanství včetně metodické podpory je určená pro výuku na 2. stupni ZŠ a víceletých gymnázií a obsahuje konkrétní plány vyučovacích hodin a materiály do výuky, které ukazují, jak je možné kompetenční model pro odpovědné občanství používat v praxi. V publikaci také najdete nové pedagogické metody, které je možné v rámci výuky využívat. Jako obsahy vyučovacích hodin byla vybrána témata z českých rámcových vzdělávacích programů, která jsou klíčová pro dobré fungování každého demokratického právního státu.

Více informací včetně všech materiálů naleznete na níže uvedené webové adrese:

http://odpovedneobcanstvi.cz/


Komentáře

a

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!