Čtvrtý ročník komiksově-výtvarné soutěže Malachu

Centrum vizuální historie Malach při Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Kartovy v Praze vyhlašuje čtvrtý ročník komiksově-výtvarné soutěže pro studenty a žáky všech typů škol (od mateřské školy až po vysokoškoláky).

Tématem soutěže je letos uprchlictví ve svých různých (současných i historických) podobách a projevech. Při hledání inspirace účastníci mohou -ale nemusejí- využít nahrávky vyprávění pamětníků, které se nacházejí v Archivu USC Shoah Foundation. Tři kompletní rozhovory v češtině lze zhlédnout na webu USC SF, vycházet lze i z dalších úryvků: klipy v různých evropských jazycích s anglickými titulky, klipy v angličtině. Další úryvky z interview je možno zhlédnout také na stránkách Moderní-dějiny.cz a Naši nebo cizí?

pravidla:
- komiks může být vytvořen jakoukoli výtvarnou technikou (kresba, malba, grafika, koláž, fotografie či jejich kombinace),
- komiks rozsahem nesmí přesahovat 1 stranu libovolného formátu,
- do soutěže budou přijaty nejvýše 3 práce od téhož autora/autorky,
- každý soutěžní komiks musí být opatřen jménem autora/autorky spolu s názvem a adresou školy, kterou navštěvuje,
- uzávěrka soutěže je 8. ledna 2016,
- o výsledcích soutěže rozhodne porota do 15. ledna 2016,
- slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen autorům vítězných prací proběhne jako součást 6. výročí CVH Malach dne 25. ledna 2016

Soutěžní komiksy posílejte poštou na adresu:
CVH Malach (MFF UK)
Malostranské náměstí 25
118 00 Praha 1

nebo e-mailem jako JPG či PDF na: malach@knih.mff.cuni.cz

Centrum vizuální historie Malach při MFF Univerzity Karlovy v Praze poskytuje místní přístup k rozsáhlým digitálním archivům orální historie. On-line archiv USC Shoah Foundation obsahuje více než 53 000 audiovizuálních nahrávek rozhovorů, které pokrývají dějiny celého 20. století. Rozhovory s pamětníky byly mezi lety 1994-1999 pořízeny v 56 zemích a ve 32 různých jazycích. V češtině je prezenčně k dispozici přes 550 interview v průměrné délce 2 hodiny. V rozhovorech snadno najdete relevantní výpovědi díky sofistikovaným vyhledávacím nástrojům hledat lze podle jmen osob, rodného města, místních názvů, historických událostí a dalších klíčových slov. Všechny nahrávky jsou plně dostupné v CVH Malach.

Více na www.malach-centrum.cz

   
Aktuality

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!