Čtvrtý ročník komiksově-výtvarné soutěže Malachu

Centrum vizuální historie Malach při Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Kartovy v Praze vyhlašuje čtvrtý ročník komiksově-výtvarné soutěže pro studenty a žáky všech typů škol (od mateřské školy až po vysokoškoláky).

Tématem soutěže je letos uprchlictví ve svých různých (současných i historických) podobách a projevech. Při hledání inspirace účastníci mohou -ale nemusejí- využít nahrávky vyprávění pamětníků, které se nacházejí v Archivu USC Shoah Foundation. Tři kompletní rozhovory v češtině lze zhlédnout na webu USC SF, vycházet lze i z dalších úryvků: klipy v různých evropských jazycích s anglickými titulky, klipy v angličtině. Další úryvky z interview je možno zhlédnout také na stránkách Moderní-dějiny.cz a Naši nebo cizí?

pravidla:
- komiks může být vytvořen jakoukoli výtvarnou technikou (kresba, malba, grafika, koláž, fotografie či jejich kombinace),
- komiks rozsahem nesmí přesahovat 1 stranu libovolného formátu,
- do soutěže budou přijaty nejvýše 3 práce od téhož autora/autorky,
- každý soutěžní komiks musí být opatřen jménem autora/autorky spolu s názvem a adresou školy, kterou navštěvuje,
- uzávěrka soutěže je 8. ledna 2016,
- o výsledcích soutěže rozhodne porota do 15. ledna 2016,
- slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen autorům vítězných prací proběhne jako součást 6. výročí CVH Malach dne 25. ledna 2016

Soutěžní komiksy posílejte poštou na adresu:
CVH Malach (MFF UK)
Malostranské náměstí 25
118 00 Praha 1

nebo e-mailem jako JPG či PDF na: malach@knih.mff.cuni.cz

Centrum vizuální historie Malach při MFF Univerzity Karlovy v Praze poskytuje místní přístup k rozsáhlým digitálním archivům orální historie. On-line archiv USC Shoah Foundation obsahuje více než 53 000 audiovizuálních nahrávek rozhovorů, které pokrývají dějiny celého 20. století. Rozhovory s pamětníky byly mezi lety 1994-1999 pořízeny v 56 zemích a ve 32 různých jazycích. V češtině je prezenčně k dispozici přes 550 interview v průměrné délce 2 hodiny. V rozhovorech snadno najdete relevantní výpovědi díky sofistikovaným vyhledávacím nástrojům hledat lze podle jmen osob, rodného města, místních názvů, historických událostí a dalších klíčových slov. Všechny nahrávky jsou plně dostupné v CVH Malach.

Více na www.malach-centrum.cz

   
Aktuality

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky