#DATAMAZE - Datové bludiště v DOXu

Centrum současného umění DOX zve na workshop pro pedagogy 2. stupně ZŠ a SŠ k projektu #DATAMAZE – Datové bludiště a k výstavě Russia. Timeless.

PROGRAM:

9:30 – 10h

Registrace účastníků

10:00 – 11:30

Syntetická média – výzva pro ověřování původu a pravosti informací


Vzdělávací program k projektu #DATAMAZE / Datové bludiště

V nedávné době jsme zaznamenali výrazný pokrok v rozvoji umělé inteligence – máme k dispozici nástroje schopné generovat fotorealistické lidské tváře, zvířata, objekty či přírodní scenérie. Tyto nástroje zpřístupnily široké veřejnosti možnost manipulace obrazu a zvuku, čímž zpochybnily dosud funkční metody ověřování pravdivosti audiovizuálních informací. Jak bude fungovat naše společnost, když nebude možné rozlišit realitu od fikce? Jaké postupy budeme muset používat při práci s prameny v budoucnu? Případy synteticky vytvořených videí politiků, kteří přesvědčivě říkají věci, které nikdy neřekli, nebo fotorealistická databáze tváří lidí, kteří nikdy neexistovali, vyvolávají sporné názory na budoucí využití této technologie v médiích a podněcují tak výzkum nových přístupů k ověření jejich původu/pravosti. Prostřednictvím tohoto workshopu se kromě vhledu do této problematiky seznámíme také s aktuálně nejvíce dostupnými nástroji na generování syntetického vizuálního obsahu a v praxi si vyzkoušíme možnosti, které nabízejí.

Program povede lektorka Lenka Hámošová

11:30 – 12h

Přestávka, občerstvení

12h – 12:45

Kazerne Dossin: Památník, muzeum a centrum pro dokumentaci holokaustu a lidských práv

Prezentace vzdělávacího programu paměťové instituce - hlavním cílem edukačních programů Kazerne Dossin je porozumět tomu, jak vzniká intolerance vůči menšinám ve společnosti a jakým způsobem lze těmto projevům předcházet. Prezentace bude obsahovat ukázky a tipy do výuky.

Představení programu povede Isabelle Diependaele a bude tlumočena do českého jazyka.

12:45 – 13h

Přestávka

13 – 15h

Bourání stereotypů - Vzdělávací program k výstavě Russia.Timeless

Co nám umožňují naše stereotypy? A v čem nás omezují? A co dovedou předsudky? Výstava Russia. Timeless představuje výrazná umělecká stanoviska ze současného Ruska. Téma bezčasí v jejím rámci chápeme jako odvěký ruský problém s pojetím historického času a s rolí individua v dějinách. Na jedné straně notoricky selhávají pokusy střízlivě interpretovat vlastní minulost, na druhé straně se urputná snaha zajistit Rusku významné místo v budoucnosti světa setkává s beznadějným ulpíváním v reliktech minulých časů a režimů, v jejich nešvarech, zvrhlostech a pastech. Přesto jednotlivá díla srší jedinečnou nápaditostí, vtipem, uměleckou pronikavostí a myšlenkovou odvahou, jichž je tolik zapotřebí jak v Rusku, tak i jinde. Současné umění při učení jako možnost přirozeně bourat stereotypy – zkušenost různých úhlů pohledu.

Program povede Jiří Raiterman (DOX)

 

Projekt je určen učitelům předmětů mediální výchova, občanská výchova / základy společenských věd, výtvarná výchova, dějepis, český jazyk, zeměpis, příp. VŠ studentům (blízkých) oborů.

Registrovat se můžete zde.

Workshop je zdarma.

Více informací o projektu: jiri@dox.cz | 295 568 104

PřílohaVelikost
PDF icon #DATAMAZE - Datové bludiště v DOXu586.19 KB
   
Aktuality

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!