#DATAMAZE - Datové bludiště v DOXu

Centrum současného umění DOX zve na workshop pro pedagogy 2. stupně ZŠ a SŠ k projektu #DATAMAZE – Datové bludiště a k výstavě Russia. Timeless.

PROGRAM:

9:30 – 10h

Registrace účastníků

10:00 – 11:30

Syntetická média – výzva pro ověřování původu a pravosti informací


Vzdělávací program k projektu #DATAMAZE / Datové bludiště

V nedávné době jsme zaznamenali výrazný pokrok v rozvoji umělé inteligence – máme k dispozici nástroje schopné generovat fotorealistické lidské tváře, zvířata, objekty či přírodní scenérie. Tyto nástroje zpřístupnily široké veřejnosti možnost manipulace obrazu a zvuku, čímž zpochybnily dosud funkční metody ověřování pravdivosti audiovizuálních informací. Jak bude fungovat naše společnost, když nebude možné rozlišit realitu od fikce? Jaké postupy budeme muset používat při práci s prameny v budoucnu? Případy synteticky vytvořených videí politiků, kteří přesvědčivě říkají věci, které nikdy neřekli, nebo fotorealistická databáze tváří lidí, kteří nikdy neexistovali, vyvolávají sporné názory na budoucí využití této technologie v médiích a podněcují tak výzkum nových přístupů k ověření jejich původu/pravosti. Prostřednictvím tohoto workshopu se kromě vhledu do této problematiky seznámíme také s aktuálně nejvíce dostupnými nástroji na generování syntetického vizuálního obsahu a v praxi si vyzkoušíme možnosti, které nabízejí.

Program povede lektorka Lenka Hámošová

11:30 – 12h

Přestávka, občerstvení

12h – 12:45

Kazerne Dossin: Památník, muzeum a centrum pro dokumentaci holokaustu a lidských práv

Prezentace vzdělávacího programu paměťové instituce - hlavním cílem edukačních programů Kazerne Dossin je porozumět tomu, jak vzniká intolerance vůči menšinám ve společnosti a jakým způsobem lze těmto projevům předcházet. Prezentace bude obsahovat ukázky a tipy do výuky.

Představení programu povede Isabelle Diependaele a bude tlumočena do českého jazyka.

12:45 – 13h

Přestávka

13 – 15h

Bourání stereotypů - Vzdělávací program k výstavě Russia.Timeless

Co nám umožňují naše stereotypy? A v čem nás omezují? A co dovedou předsudky? Výstava Russia. Timeless představuje výrazná umělecká stanoviska ze současného Ruska. Téma bezčasí v jejím rámci chápeme jako odvěký ruský problém s pojetím historického času a s rolí individua v dějinách. Na jedné straně notoricky selhávají pokusy střízlivě interpretovat vlastní minulost, na druhé straně se urputná snaha zajistit Rusku významné místo v budoucnosti světa setkává s beznadějným ulpíváním v reliktech minulých časů a režimů, v jejich nešvarech, zvrhlostech a pastech. Přesto jednotlivá díla srší jedinečnou nápaditostí, vtipem, uměleckou pronikavostí a myšlenkovou odvahou, jichž je tolik zapotřebí jak v Rusku, tak i jinde. Současné umění při učení jako možnost přirozeně bourat stereotypy – zkušenost různých úhlů pohledu.

Program povede Jiří Raiterman (DOX)

 

Projekt je určen učitelům předmětů mediální výchova, občanská výchova / základy společenských věd, výtvarná výchova, dějepis, český jazyk, zeměpis, příp. VŠ studentům (blízkých) oborů.

Registrovat se můžete zde.

Workshop je zdarma.

Více informací o projektu: jiri@dox.cz | 295 568 104

PřílohaVelikost
PDF icon #DATAMAZE - Datové bludiště v DOXu586.19 KB

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky