Hodnotové vzdělávání sestry Cyril Mooney

Program Varianty vás zve na jednodenní seminář Hodnotové vzdělávání sestry Cyril Mooney, který je pořádán v  rámci projektu Kvalita, nebo kvantita? Co byste ze sebe rádi předali svým dětem a žákům? K čemu směřuje výchova a vzdělávání na vaší škole? Co je pro vás smyslem vzdělávání? Jak hodnoty zakomponovat do vaší školy nebo předmětu?

Kdy: 16. ledna 2015, 9-17 hodin

Kde: Praha, Langhans (Vodičkova 37), první patro

Prostřednictvím semináře zmapujete své hodnoty a zjistíte, jak se tyto hodnoty odrážejí ve vaší škole i výuce. Dozvíte se také, jak s dětmi a žáky o hodnotách mluvit. Poznáte, v čem spočívá metoda Hodnotového vzdělávání, kterou vytvořila sestra Cyril Mooney.

Cyril Mooney
Cyril Mooney ve svých dvaceti letech odjela z rodného Irska do indické Kalkaty, kde se stala ředitelkou elitní dívčí školy. Během své 35 leté praxe vytvořila praktickou metodologii Hodnotového vzdělávání přenositelnou do jakéhokoliv prostředí. Jejím prostřednictvím se děti učí převzít zodpovědnost a svobodně využít vlastní potenciál, rozvíjet samostatné myšlením, empatii a pocit sounáležitosti.

Seminář je otevřen učitelům ZŠ a SŠ, budoucím učitelům a pracovníkům neziskových organizací, kapacita je 20 účastníků. Účastníci si hradí pouze náklady na dopravu. Stravování v průběhu celého semináře zajišťuje pořadatel.

Účastníci po absolvování celého semináře získají osvědčení o jeho absolvování.


O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky