Co pro TEBE znamená sjednocená Evropa? – Videosoutěž

Přepošlete svým žákům informace o soutěži: „Co pro tebe znamená sjednocená Evropa?". Podělte se o své názory na sjednocenou Evropu v minutovém videu!

Evropská komise zahajuje videosoutěž „Co pro tebe znamená sjednocená Evropa?", která je určena pro mládež (ve věku 13-15 let) z členských států EU, kandidátských zemí a potenciálních kandidátských zemí v jihovýchodní Evropě.

V každé zemi vybere vnitrostátní porota vždy jeden příspěvek. Výherci budou pozváni do Bruselu, kde budou moci objevovat krásy města, navštíví sídla evropských institucí a setkají se s mladými lidmi z celé Evropy.
Příspěvky lze zasílat do 10. dubna 2015 prostřednictvím stránky http://ec.europa.eu/enlargement/news_corner/video_competition/index_en.htm

CO PRO TEBE ZNAMENÁ SJEDNOCENÁ EVROPA? - VIDEOSOUTEŽ
Pro koho je soutěž určena
1.   Soutěže se mohou zúčastnit občané 28 členských států EU, kandidátských zemí nebo potenciálních kandidátů na členství v EU v jihovýchodní Evropě (Albánie, Bosna a Hercegovina, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Černá Hora, Kosovo , Srbsko a Turecko).
2.   Účastníci musí být v termínu pro zaslání příspěvků ve věku 13 až 15 let. Příspěvky přímých členů rodiny zaměstnanců evropských orgánů a institucí se nepřijímají.
3.   Příspěvky lze zasílat v jakémkoli úředním jazyce Evropské unie (viz:http://europa.eu/about-eu/facts-figures/administration/index_cs.htm) nebo v jakémkoli úředním jazyce kandidátských a potenciálních kandidátských zemí jihovýchodní Evropy.

Pravidla pro příspěvky
4.   Každý účastník může zaslat pouze jeden příspěvek.
5.   Všechny příspěvky musí mít přímou souvislost s tématem soutěže.
6.   Přijímá se pouze původní tvorba. Okamžikem zaslání se příspěvek považuje za finální.
7.   Na tvorbě videa se může podílet více lidí, ale smí jej zaslat pouze jedna osoba jakožto autor, za kterého ji vnitrostátní porota také bude považovat. Skupinové příspěvky se nepřijímají.
8.   Příspěvky mohou být dlouhé maximálně 1 minutu.
9.   Násilné, nenávistné, sexistické, rasistické nebo jinak urážlivé příspěvky, příspěvky obsahující jakýkoli materiál nebo prohlášení, jež porušují či překračují práva ostatních, nebo příspěvky získané nezákonně, budou ze soutěže vyloučeny.

Kdy a jak příspěvek zastat?
10. Termín pro zasílání příspěvků je půlnoc 10. dubna 2015.
11. Účastníci musí registrovat a nahrát svá videa prostřednictvím těchto stránek:
http://ec.europa.eu/enlargement/news_corner/video_competition/index_en.htm.
Klikni na logo Registrace do videosoutěže a následuj pokyny. Chceš-li se na něco zeptat, napiš e-mail na adresu video@mcqroup.com.
Každá osoba, která je ve videu rozpoznatelná, musí podepsat formulář o zveřejnění. V případě nezletilých musí formulář stvrdit svým podpisem jejich rodič nebo zákonný zástupce. Formulář lze stáhnout ZDE. Společně s příspěvkem je třeba zaslat oskenované kopie formulářů o zveřejnění. Autoři, které vnitrostátní porota zařadí do užšího výběru, budou kontaktováni s požadavkem zaslání podepsaných originálů formulářů.

Autorská práva
12. Účastník musí být autorem zaslaného příspěvku a držitelem autorských a morálních práv s ním spojených. Plagiátorství včetně nepovoleného používání jazykových prostředků a myšlenek jiného autora a jejich prezentace jako vlastních se trestá vyloučením z účasti na soutěži. Autorská práva ke každému příspěvku zůstávají na straně autora, nicméně autoři vítězných příspěvků musí Evropské komisi povolit, aby jejich práci zveřejnila a použila ji za jakýmkoli účelem bez nároku na autorský honorář. Výherci podepíšou formální licenci na tato práva, v níž budou potvrzeny a podrobně popsány podmínky, za jakých Evropská komise příspěvek zveřejní.
13. Účastník okamžikem zaslání videa do soutěže souhlasí s bezplatným postoupením práva na užívání vítězného videa v případě, že se stane výhercem, jakýmkoli způsobem a v jakémkoli médiu Evropské komisi, a to včetně neomezeného práva na zveřejnění, adaptaci, šíření, kopírování, zobrazování a překlad.
14. Účastníci také Evropské komisi postupují právo na udělení licence třetím osobám.

Hodnocení
15. Všechny příspěvky se posoudí na vnitrostátní úrovni.
16. Každá vnitrostátní porota vybere jeden vítězný příspěvek. Poroty si vyhrazují právo nevybrat žádného výherce, pokud neobdrží žádný odpovídající příspěvek.
17. Práce a rokování porot jsou důvěrné a jejich rozhodnutí jsou konečná.
18. Před udělením cen bude porota požadovat ověření občanství a věku (kopii platného cestovního pasu nebo občanského průkazu).
19. Kontaktováni budou pouze výherci cen

Ceny
20. Každý vítěz na vnitrostátní úrovni vyhrává 2denní výlet do belgického Bruselu pro samotného výherce a jednu osobu jako doprovod v období červen/červenec 2015 (datum bude upřesněno). Na výletě musí každého výherce doprovázet dospělá osoba (např. rodič nebo zákonný zástupce).
21.  Každému výherci a jeho doprovodu budou v souvislosti s bruselským výletem uhrazeny tyto náklady:
Zpáteční let v turistické třídě nebo zpáteční cesta vlakem v první třídě do Bruselu z místa pobytu výherce nebo jeho doprovodu v jednom z 28 členských států EU nebo jedné kandidátské či potenciální kandidátské zemi jihovýchodní Evropy Ubytování a strava (snídaně, oběd, večeře) Výdaje na místní dopravu po Bruselu Vstup na organizované akce
22. Veškeré ostatní výdaje spojené s výletem do Bruselu platí výherci.
23. Přesný termín výletu bude potvrzen po stanovení výherců.

Ochrana údajů a práva na obrazový materiál
24. Veškeré osobní informace získané při registraci si ponechá Evropská komise a údaje bude používat výhradně pro účely této soutěže.
Evropská komise se zavazuje zachovávat soukromí účastníků. Politika „ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány Společenství" vychází z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000.
25. Jména výherců a jejich práce budou zveřejněny a o jejich výletu na slavnostní udělování cen v Bruselu mohou informovat média, například v podobě videa nebo fotografií. Výherci povolují Evropské komisi tyto videomateriály či fotografické materiály v souvislosti se soutěží zveřejnit.

Rozhodné právo
26. Pro tuto soutěž a stávající pravidla je rozhodné belgické právo.
Podmínkou zaslání příspěvku je souhlas se všemi pravidly. Nesplnění pravidel bude potrestáno vyloučením ze soutěže.

Zajímají-li tě další informace o soutěži, kontaktuj: Ráchel Harding
r.hardinq@media-consulta.com
Tel.: +49 30 65 000 476

Dotazy médií k politice rozšíření EU: Anča Paduraru
Anca.PadurarudPec.europa.eu,
Tel.: +32 2 296 64 30

Podmínky soutěže naleznete také v příloze tohoto článku.

Obrázky: 
PřílohaVelikost
PDF icon 2._rules_cs.pdf680.42 KB
PDF icon 4._poster_cs.pdf125.72 KB
PDF icon 1._video_competition_cs.pdf269.28 KB

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky