Co jsou peníze?

Co jsou peníze?

Šedesátipětiminutové video profesora Jana Sokola pojednává o vzniku peněz, vývoji a jejich funkci ve společnosti. Profesor se zmiňuje taktéž o trhu a korupci. Celá přednáška je v duchu filozofie.

Prof. Jan Sokol, PhD., CSc.

(* 1936) Pracoval jako zlatník, později mechanik. Od roku 1963 dálkově studoval matematiku, v letech 1964–90 vedl vývoj softwaru ve Výzkumném ústavu matematických strojů Praha. Spolupracoval na ekumenickém překladu Bible a přeložil řadu filozofických knih. Byl jedním z prvních signatářů Charty 77. Od roku 1992 přednáší filozofii, antropologii institucí a etiku na Univerzitě Karlově v Praze, v letech 2000–07 byl prvním děkanem Fakulty humanitních studií UK, v zimním semestru 2008/09 přednášel etiku a lidská práva na Harvardově univerzitě. Z jeho publikační činnosti je třeba zmínit především tituly: Mistr Eckhart a středověká mystika (1994), Malá filosofie člověka (1995), Čas a rytmus (1997), Filosofická antropologie – Člověk jako osoba (2002), Člověk a náboženství (2004), Moc, peníze a právo (2007), Zůstat na zemi, Rozhovory nad Biblí (2008), Thinking About Ordinary Things (2013), Etika, život, instituce (2014).

Česká televize: iVysílání. Univerzita Karlova on-line: Co jsou peníze? [online]. [cit. 2014-07-24]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10000000085-univerzita-karlova-on-line/214251000750021-co-jsou-penize

cc by-nc-nd

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky