Nezaměstnanost, systém sociálního zabezpečení v ČR

Krátké video o Davidovi, který rodičům sděluje palčivou novinu, najde své uplatnění ve všech typech škol. Jedna z mnoha příležitostí, kdy můžeme žákům video promítnout, je při výuce o systému sociálního zabezpečení v ČR.

Systém sociálního zabezpečení v ČR


Sociálním zabezpečením v širším slova smyslu se rozumí podpora státu svým občanům při tzv. sociálních událostech. U některých těchto událostí se předpokládá, že jsou dočasné (nezaměstnanost), u jiných je naopak zřejmá jejich dlouhodobost nebo trvalost (stáří, invalidita). Stát v sociálních událostech své občany podporuje finančně, věcně nebo službou, aby tak zabránil sociálnímu napětí ve společnosti.


Systém sociálního zabezpečení stojí na 3 pilířích:

1. Pojištění - v ČR se jedná především o pojištění zdravotní a sociální, nemocenské a důchodové

    Z nemocenského pojištění zaměstnanců se poskytují 4 dávky:
    nemocenské
    podpora při ošetřování člena rodiny
    vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
    peněžitá pomoc v mateřství

    Z nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) se poskytují 2 dávky:
    nemocenské
    peněžitá pomoc v mateřství


2. Podpora - v ČR se jedná o systém dávek státní sociální podpory, které jsou:

   – nezávislé na příjmu:                           – závislé na příjmu:
    porodné                                                   příspěvek na bydlení
    pohřebné                                                 přídavek na dítě
    rodičovský příspěvek                               sociální příplatek
    pěstounské dávky        

                        
3. Pomoc - v ČR se jedná o dávky v hmotné nouzi a dávky sociální péče

    Dávky v hmotné nouzi:                        Dávky sociální péče:
    doplatek na bydlení                                příspěvky pro zdrav. postižené
    příspěvek na živobytí                              příspěvek na péči
    mimořádná okamžitá pomoc

Upraveno podle MARCISZOVÁ, Alice. Systém sociálního zabezpečení v ČR. Sociální zabezpečení 2007 [online]. 2007, srpen 2014 [cit. 2014-11-18]. Dostupné z: http://www.icm.cz/system-socialniho-zabezpeceni-v-cr.

Obrázky: 

Komentáře

Dobrý den,
v metodice se odkazuje na video o Davidovi, ale nikde nevidím link, ani to nijak nesouvisí s popisem aktivity. Není to nějaký omyl?

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky