Ekonomická transformace

Metodika Radky Nedbalové, která vznikla v rámci Festivalu svobody: https://www.festivalsvobody.cz/naskolach/

Anotace:

Jaké jsou možnosti přechodu z centrálně řízené ekonomiky na tržní ekonomiku a jakou cestu zvolit? Studenti jsou v rámci diskuze vedeni k tomu, aby tyto otázky dokázali zodpovědět. Při hledání odpovědi využijí své vlastní nápady a zkušenosti Československa s privatizací podniků po roce 1989.

Klíčová slova:
ekonomika, hospodářství, transformace, privatizace, Československo


Průřezová témata:

Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Doporučený věk:

15 – 19 let

Délka:

45 min (lze rozšířit na 90 min)

Pomůcky:

PL, tužky

cc by-nc-sa

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky