Ekonomická transformace

Metodika Radky Nedbalové, která vznikla v rámci Festivalu svobody: https://www.festivalsvobody.cz/naskolach/

Anotace:

Jaké jsou možnosti přechodu z centrálně řízené ekonomiky na tržní ekonomiku a jakou cestu zvolit? Studenti jsou v rámci diskuze vedeni k tomu, aby tyto otázky dokázali zodpovědět. Při hledání odpovědi využijí své vlastní nápady a zkušenosti Československa s privatizací podniků po roce 1989.

Klíčová slova:
ekonomika, hospodářství, transformace, privatizace, Československo


Průřezová témata:

Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Doporučený věk:

15 – 19 let

Délka:

45 min (lze rozšířit na 90 min)

Pomůcky:

PL, tužky

cc by-nc-sa

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!