Ekonomické systémy pro 21. století

I kdyby se bohatý svět uskrovnil na nejvyšší míru, stále je tady svět chudý. Abychom zajistili důstojné podmínky k životu strádajícím, potřebujeme hospodářský růst. Protože každý si zaslouží důstojné přístřeší, důstojné materiální zázemí a přiměřenou zdravotní péči. V ekonomii tvorbu těchto statků nazýváme hospodářský růst.

Chceme-li vyrábět věci, potřebujeme energie. Spousta lidí toho bohužel moc nemá, takže potřebuje hodně věcí, hodně energie. Válkou sužované země se nemohou dočkat, až začnou stavět domy, cesty.
K výrobě věcí potřebujeme energie. Hospodářský růst stojí převážně na energiích, jejichž přeměna však způsobuje stále další a další produkci CO2, tedy příčinu dalšího a dalšího oteplování planety.
Populace planety roste. Každý potřebuje jíst, bydlet. Každé auto, každý zubní kartáček i rohlík znamená přeměnu energie, tedy další  CO2. A další vytěžování zdrojů půdy, další kontaminaci zdrojů vody, další odpad.

Lze růst a zároveň jako lidstvo na Zemi přežít?

V lekci se seznámíme se základními pojmy, které bychom měli dobře znát: co je hospodářský růst, co znamená nerůst, co je hnutí nerůst, co je doughnutová ekonomika, cirkulární ekonomika, decoupling.

Tato lekce obsahuje tolik příloh, že byste se oprávněně měli zaleknout. Pokud si však proklikáte prezentaci (stačí najít tu pravou:), zjistíte, že to zase až taková hrůza nebude. Pokud se bojíte tématu jako takového, že by po vás vyžadovalo mnoho přípravy a studia, nebojte se. Vy nemusíte vědět vůbec nic. Do jaké míry a s jakou přesností žáci proniknou do tématu je jen na nich. Vy se pouze můžete těšit na to, že se dozvíte něco nového.

Ve zkratce lze shrnout, že si uděláte simulaci vědecké konference. Vytvoříte expertní skupiny, které si nastudují určitou oblast (klimatická změna, chudoba, hospodářský růst, decoupling atd) a ty pak seznámí s výsledkem svého bádání kolegy.
Jestli si žáci skutečně rozdělí vědecké tituly, vytvoří postery, zajistí pitný režim či doprovodný program ke konferenci, záleží čistě na vás, zájmu žáků a vašich časových možnostech.

Já jsem metodiku pilotovala na maturantech, kteří mají letos probírat jen filosofii. Oslím můstkem mi byla politická filosofie doby osvícenství a otázky po podstatě člověka a role státu. Přes redefinici společenské smlouvy zmínkou o Johnu Rawlsovi jsme se dostali do současnosti. Zralí maturanti se v rámci debaty zamysleli nad možností nápravy nespravedlností světa, pak si vybrali téma z nabídky pracovních listů. Příslušnou oblast si nastudovali a odprezentovali spolužákům. K mému překvapení se zájmem (i když někteří se samozřejmě raději učili na přijímačky). Žádná hra na konferenci, žádné postery. Ale pro třeťáky bych ten čas vyhradila.

YouTube video: 
Michal Skořepa: Otazníky nad ekonomickým růstem
Michal Skořepa: Otazníky nad ekonomickým růstem
Eliška Vejchodská: Ekonomika a udržitelný rozvoj
Eliška Vejchodská: Ekonomika a udržitelný rozvoj
Rozvoj občanského vzdělávání na ZŠ a SŠ
cc by-nc-sa

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky