Zavedení eura v České republice?

Od 1. ledna 2015 používají společnou evropskou měnu Litevci. Rozšířili tak teritorium eurozóny na 19 zemí. A co my?

Proč se u nás eurem dosud neplatí, přestože jsme se k němu zavázali? Zajímá Vás a Vaše žáky otázka přijetí či nepřijetí eura v České republice? Jste zastánci nebo odpůrci eura? Chcete se blíže seznámit s plněním stanovených kritérií a stanoviskem naší vlády? Diskutujte, uvádějte argumenty pro a proti. K tomu Vám napomohou webové stránky Ministerstva financí ČR  http://www.zavedenieura.cz.

Na titulní stránce klikněte na odkaz Národní plán zavedení eura v ČR, pak v boční liště vyhledejte Plnění vstupních podmínek, rozdělte žáky do skupin a zadejte za úkol zpracovat jednotlivá kritéria. Vše je přehledné, jasné a srozumitelné, navíc doplněno tabulkami a grafy. Předem žáky seznamte se základními ekonomickými pojmy, jako jsou např. inflace, veřejný dluh, směnný kurz atd. Bude to zajímavé jak pro žáky, tak i pro učitele.
 

Text:  Zdeněk Kučera

cc by-nc-nd

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky