Zavedení eura v České republice?

Od 1. ledna 2015 používají společnou evropskou měnu Litevci. Rozšířili tak teritorium eurozóny na 19 zemí. A co my?

Proč se u nás eurem dosud neplatí, přestože jsme se k němu zavázali? Zajímá Vás a Vaše žáky otázka přijetí či nepřijetí eura v České republice? Jste zastánci nebo odpůrci eura? Chcete se blíže seznámit s plněním stanovených kritérií a stanoviskem naší vlády? Diskutujte, uvádějte argumenty pro a proti. K tomu Vám napomohou webové stránky Ministerstva financí ČR  http://www.zavedenieura.cz.

Na titulní stránce klikněte na odkaz Národní plán zavedení eura v ČR, pak v boční liště vyhledejte Plnění vstupních podmínek, rozdělte žáky do skupin a zadejte za úkol zpracovat jednotlivá kritéria. Vše je přehledné, jasné a srozumitelné, navíc doplněno tabulkami a grafy. Předem žáky seznamte se základními ekonomickými pojmy, jako jsou např. inflace, veřejný dluh, směnný kurz atd. Bude to zajímavé jak pro žáky, tak i pro učitele.
 

Text:  Zdeněk Kučera

cc by-nc-nd

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!