Filmový dokument o inkluzi neslyšících

Nezisková organizace provozující vzdělávací portál DAAcademy.org zaměřený na filmovou výchovu a využití filmů ve výuce na středních školách nabízíme zdarma online české i zahraniční filmy a výukové materiály. Snaží se všemi možnými kanály dostat filmy a materiály k pedagogům středních škol a jejich žákům.

Louisa
Katharina Pethke / 2011 / Německo / 62 min

Anotace lekce

Dokumentární film „Louisa“ podporuje inkluzi, protože otevírá cestu ke změně perspektivy. To, že člověk slyší, není ve světě neslyšících samozřejmostí, ale výjimkou. V něm není Louisa „postižená“, ale naprosto normální. Pro mnoho diváků se však dosud jedná o cizí svět a záhadná znamení znakového jazyka jsou jim nesrozumitelná. Film Louisu provází na jejích cestách za poznáváním společenství neslyšících a dává divákům možnost prozkoumat spolu s ní pravidla a zákonitosti tohoto světa. Louisa si publikum rychle získá svou energičností a šarmem. Téma „slyšení versus neslyšení“ se ve filmu opakovaně dostává do popředí vnímání díky vědomému využívání tvůrčích filmových prostředků (práce s obrazem a zvukem, střih). Za pomoci jednoduchých, ale účinných postupů Katharina Pethke umožňuje představit si, co znamená vnímat svět jinak.

Filmový dokument naleznete on line ZDE
http://www.daacademy.org/cs/lessons/louisa

Sledování filmového dokumentu vyžaduje registraci na webu.

Web DAAcademy.org
http://www.daacademy.org/

cc by-nc-nd

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!