Závislost na tabáku

Závislosti: Závislost na tabáku

Toto video je zaměřeno na závislosti na cigaretách a na tabáku. Celosvětově se odhaduje počet kuřáků na Zemi na 1,5 miliardy. Proč je toto číslo tak vysoké? Je pravda, že ze 60 % jde o dědičnost? Na tyto a další otázky se snaží odpovědět toto vzdělávací 25minutové video.

MUDr. Eva Králíková, CSc.

Patří mezi naše nejznámější odborníky v oblasti odvykání kouření. Pracuje v Centru pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN. Její specializací je epidemiologie, prevence a léčba závislosti na tabáku. Zároveň se angažuje za prosazení účinné legislativy kontroly tabáku. Léčbě závislosti na tabáku se věnuje od konce 80. let, a to jak na české, tak na mezinárodní úrovni.

Závislost na tabáku

Celosvětově se odhaduje počet kuřáků za Zemi na 1,3 miliard. Počet úmrtí v důsledku kouření za jeden rok na 4.800 000 lidí (na Zemi tedy zemře na následky kouření 560 lidí každou hodinu, 13 400 lidí každý den) a toto číslo se průměrně stále zvyšuje. Každá vykouřená cigareta zkracuje život o 5 minut. Za dobu 20. století zemřela na následky nemocí z kouření 1 miliarda lidí.

9 z 10 kuřáků začne kouřit před 18. rokem a proto je kouření někdy nazýváno dětskou nemocí (je tedy zřejmé, že většina kuřáků začala se svou závislostí ilegálně a ve věku, kdy se sami nedokázali adekvátně rozhodnout a zhodnotit všechna rizika spojená s kouřením).

Každý den v ČR začne kouřit 100 dětí. Odborníci varují před doslova pandemií závislosti na tabáku. Důvodů, proč přestat kouřit, je přitom mnoho. Ať už jde o důvody zdravotní, finanční nebo sociální.

Základ boje proti kouření je přitom v kvalitních zákonech, které v Česku zatím chybí.

Česká televize: iVysílání. Závislosti: Závislost na tabáku [online]. [cit. 2014-07-25]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10266574720-zavislosti/210572231070004-zavislost-na-tabaku

cc by-nc-nd

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky