Závislost na tabáku

Závislosti: Závislost na tabáku

Toto video je zaměřeno na závislosti na cigaretách a na tabáku. Celosvětově se odhaduje počet kuřáků na Zemi na 1,5 miliardy. Proč je toto číslo tak vysoké? Je pravda, že ze 60 % jde o dědičnost? Na tyto a další otázky se snaží odpovědět toto vzdělávací 25minutové video.

MUDr. Eva Králíková, CSc.

Patří mezi naše nejznámější odborníky v oblasti odvykání kouření. Pracuje v Centru pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN. Její specializací je epidemiologie, prevence a léčba závislosti na tabáku. Zároveň se angažuje za prosazení účinné legislativy kontroly tabáku. Léčbě závislosti na tabáku se věnuje od konce 80. let, a to jak na české, tak na mezinárodní úrovni.

Závislost na tabáku

Celosvětově se odhaduje počet kuřáků za Zemi na 1,3 miliard. Počet úmrtí v důsledku kouření za jeden rok na 4.800 000 lidí (na Zemi tedy zemře na následky kouření 560 lidí každou hodinu, 13 400 lidí každý den) a toto číslo se průměrně stále zvyšuje. Každá vykouřená cigareta zkracuje život o 5 minut. Za dobu 20. století zemřela na následky nemocí z kouření 1 miliarda lidí.

9 z 10 kuřáků začne kouřit před 18. rokem a proto je kouření někdy nazýváno dětskou nemocí (je tedy zřejmé, že většina kuřáků začala se svou závislostí ilegálně a ve věku, kdy se sami nedokázali adekvátně rozhodnout a zhodnotit všechna rizika spojená s kouřením).

Každý den v ČR začne kouřit 100 dětí. Odborníci varují před doslova pandemií závislosti na tabáku. Důvodů, proč přestat kouřit, je přitom mnoho. Ať už jde o důvody zdravotní, finanční nebo sociální.

Základ boje proti kouření je přitom v kvalitních zákonech, které v Česku zatím chybí.

Česká televize: iVysílání. Závislosti: Závislost na tabáku [online]. [cit. 2014-07-25]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10266574720-zavislosti/210572231070004-zavislost-na-tabaku

cc by-nc-nd

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!