Finanční gramotnost na ZŠ

Nabízíme vám materiály k výuce Finanční gramotnosti z projektu Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků v Olomouckém kraji od Ing. Aleny Opletalové.

Univerzita Palackého v Olomouci v roce 2013 rozběhla projekt s názvem Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků v Olomouckém kraji, jehož součástí byl i třídenní seminář k výuce Finanční gramotnosti, kterého jsem se zúčastnila. Lektorka tohoto kurzu Ing. Alena Opletalová (Ústav pedagogiky a sociálních studií, Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci) byla tak laskavá a materiály nám poskytla k jejich zvěřejnění, aby byly prospěšné pro všechny učitele, kteří se tímto tématem zabývají.

Jedna prezentace se zabývá možnými podobami výuky finanční gramotnosti na školách. Zde najdete odkazy na doporučenou literaturu a Standardy finanční gramotnosti na ZŠ.

Druhá prezentace se zabývá tématy, které se vyučují na ZŠ: 1. Trh, tvorba ceny, 2. Peníze, placení, studentské účty, 3. Banky a bankovní služby, 4. Pojištění. K této prezentaci jsou k dispozici taktéž pracovní listy, viz příloha.

V poslední prezentaci se hovoří o tématech, která jsou vyučována jak na ZŠ, tak na SŠ: Hospodaření domácností, Reklama a lidé……..Finanční produkty, Finanční poradenství, Peníze, Práva spotřebitele (legislativa, obsah smluv a podmínky) - jen pro SŠ.

PREZENTACE

  • OPLETALOVÁ, Alena. Možné podoby výuky finanční gramotnosti na školách. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. Pedagogická fakulta, 2014.
  • OPLETALOVÁ, Alena. Finanční gramotnost: Témata finanční gramotnosti SŠ. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. Pedagogická fakulta, 2014.
  • OPLETALOVÁ, Alena. Pracovní listy: Finanční gramotnost pro učitele ZŠ. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. Pedagogická fakulta, 2014.
  • OPLETALOVÁ, Alena. Výuka vybraných témat FG na ZŠ. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014.
cc by-nc-nd

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky