Finanční gramotnost na ZŠ

Nabízíme vám materiály k výuce Finanční gramotnosti z projektu Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků v Olomouckém kraji od Ing. Aleny Opletalové.

Univerzita Palackého v Olomouci v roce 2013 rozběhla projekt s názvem Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků v Olomouckém kraji, jehož součástí byl i třídenní seminář k výuce Finanční gramotnosti, kterého jsem se zúčastnila. Lektorka tohoto kurzu Ing. Alena Opletalová (Ústav pedagogiky a sociálních studií, Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci) byla tak laskavá a materiály nám poskytla k jejich zvěřejnění, aby byly prospěšné pro všechny učitele, kteří se tímto tématem zabývají.

Jedna prezentace se zabývá možnými podobami výuky finanční gramotnosti na školách. Zde najdete odkazy na doporučenou literaturu a Standardy finanční gramotnosti na ZŠ.

Druhá prezentace se zabývá tématy, které se vyučují na ZŠ: 1. Trh, tvorba ceny, 2. Peníze, placení, studentské účty, 3. Banky a bankovní služby, 4. Pojištění. K této prezentaci jsou k dispozici taktéž pracovní listy, viz příloha.

V poslední prezentaci se hovoří o tématech, která jsou vyučována jak na ZŠ, tak na SŠ: Hospodaření domácností, Reklama a lidé……..Finanční produkty, Finanční poradenství, Peníze, Práva spotřebitele (legislativa, obsah smluv a podmínky) - jen pro SŠ.

PREZENTACE

  • OPLETALOVÁ, Alena. Možné podoby výuky finanční gramotnosti na školách. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. Pedagogická fakulta, 2014.
  • OPLETALOVÁ, Alena. Finanční gramotnost: Témata finanční gramotnosti SŠ. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. Pedagogická fakulta, 2014.
  • OPLETALOVÁ, Alena. Pracovní listy: Finanční gramotnost pro učitele ZŠ. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. Pedagogická fakulta, 2014.
  • OPLETALOVÁ, Alena. Výuka vybraných témat FG na ZŠ. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014.
cc by-nc-nd

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!