Politická situace v Rusku a na Ukrajině

Politická situace v Rusku a na Ukrajině

Stále aktuální témata situace na Ukrajině a v Rusku. Šedesátiminutová on-line přednáška doktora Romancova se snaží zachytit tyto dvě země a jejich současnou krizi v geopolitické a geoekonomické optice. Přednášející se snaží shrnout příčiny neutěšeného stavu těchto zemí a samozřejmě neopomene vysvětlit problematiku Krymu.

O přednášejícím: PhDr. MICHAEL ROMANCOV, Ph.D. (* 1969). Vystudoval učitelství pro II. stupeň ZŠ a SŠ a občanskou nauku na Pedagogické fakultě UK, pokračoval dalším vzděláváním na Filozofické fakultě UK a Fakultě sociálních věd UK, kde mu byl roku 2001 přiznán titul Ph.D. ve specializaci politická geografie. Vyučoval na Západočeské univerzitě v Plzni, dnes působí na Metropolitní univerzitě Praha a na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Průběžně se objevuje v médiích (ČT24, ČRo Plus, Hospodářské noviny, Lidové noviny). Hlavními oblastmi jeho odborného zájmu jsou politická geografie, geopolitika, Rusko a Blízký východ.

Česká televize: iVysílání. Univerzita Karlova on-line: Politická situace v Rusku a na Ukrajině [online]. [cit. 2014-07-25]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/273055-prednaska-z-univerzity-karlovy-politicka-situace-v-rusku-a-na-ukrajine/

 

 

cc by-nc-nd

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!