Globalizace

RVP:
Předmět: ZSV (mezinárodní vztahy)
Metodika čerpá z knihy Politologie od A. Heywooda (HEYWOOD, Andrew. Politologie. 3. Aleš Čeněk, 2008. ISBN 978-80-7380-115-1.). Kniha je součástí seznamu doporučené četby ke SCIO testům.

Aktivita žákům představuje proces globalizace a fenomény, které na sebe probírané téma váže. Doporučujeme učitelům si před aktivitou přečíst článek:
https://www.idnes.cz/technet/veda/zygmunt-bauman-rozhovor-sociolog-uprchlici-migrace-technologie-modernita-stesti.A150826_151023_veda_mla?idvideo=V150826_204608_zpravodaj_sha

 

Klíčová slova:

Globalizace, migrace, identita

Doporučený věk:

14 +

Délka:

45 min.

 

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000287
Název projektu: VOSK - vzdělávání k sociálním a občanským kompetencím
Financováno z prostředků ESF a hl. m. Prahy
Název programu: Operační program Praha - pól růstu ČR

 

cc by-nc-sa

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky