Transformace demokracie

Anotace:

Audiovizuální lekce vznikla na základě spolupráce s Filosofickým ústavem Akademie věd ČR, přední odborníci si pro vás (učitele) připravili přednášky, které považují za důležitý komentář k současnému světu. Z přednášky jsme pro vás vytvořili lekci, kterou můžete využít přímo v hodinách. Doporučujeme přednášku zhlédnout, umožní vám se v debatě s žáky dostat hlouběji. Nemusíte lekci využívat v celku, obsahuje PPT, PL i odkazy na podcasty.

Anotace lekce:

Lekce je rozdělena na 3 části a závěr. Věnuje se fenoménům spjatým s transformací demokracie. V prvním bodě žáci pracují s článkem Jiřího Soboty: Co se stalo s Amerikou, který se zamýšlí nad kmenovou (voličskou základnou) Donalda Trumpa. Kmenové myšlení oproti demokratickému zřízení.
V druhém bodě pracujeme s pojmem dav, jako skupinou lidí, kteří jsou snáze manipulovatelní. Lze omezit volební právo? Komu a proč? I tato debata ve společnosti rezonuje, svoje postoje k otázkám hledají i žáci v rámci skupinové práce. Ve třetím bodě se věnujeme fenoménu pomalejšího tempa bohatnutí Západu (oproti např. Číně) jako příčiny frustrace, děti se přestávají mít lépe než jejich rodiče. Pracovní list je velmi návodný, ale použijte z něj, jen co uznáte za vhodné.

Název:

Svoboda umírá za potlesku davu aneb Veškerá moc pochází z lidu, ale kam potom mizí?


Přednáška:
Ondřej Lánský: Elity, oligarchie a demokracie:
https://www.youtube.com/watch?v=V1ZlVqnclyo

Anotace přednášky:

Současná politika prochází hlubokou a krizovou proměnou, o níž se hovoří jako o problému populismu, plebiscitarismu, době postfaktické či o rozpadu liberálního řádu. Přednáška se zaměřuje na projevy krize demokratického uspořádání ve světle sociálních nerovností a hierarchie, a odpovídá na otázky: Jaké jsou hlavní projevy současné krize demokracie? V čem a proč jsou tyto tendence nebezpečné pro společnost? Jakou roli hrají v této dynamice různé typy elit (kulturní, politické či ekonomické)?


Klíčová slova:

Transformace/krize demokracie

Doporučený věk:

16 +

Délka:

90

Pomůcky:

Internet, pracovní list

Postup: viz metodika

 

Ukázka žákovské práce:

Proměna západní demokracie nemá jednu jedinou příčinu, je to souhrn politických, ekonomických a sociálních změn, které demokracii významně poznamenali.
Jednou výraznou změnou, která nastala v 2. polovině 20, století, byl přesun výroby ze západních do rozvojových zemí s dobrými podmínkami pro výrobu (levnější). Výsledkem tohoto byla ztráta pracovních míst v západních zemích, což částečně způsobilo chudnutí střední třídy a rozevírání sociálních nůžek.
Tito lidé, kteří se náhle ocitli ve finanční nejistotě, snadno podléhají oprávněnému strachu a přestávají důvěřovat státu a politikům, kteří jsou u moci. Nedůvěra a pocit nejistoty (všichni na nás kašlou) snadno vede k radikalizaci a snadnému podléhání  populistickým názorům zkorumpovaných politiků (což je však začarovaný kruh, který vede k vyčleňování určitých skupin – rétorika: Můžou za to přistěhovalci). Manipulace strachem udržuje tuto smyčku v pohybu.
Pokud se populistickým politikům daří udržet moc, může to vést k dalšímu ohrožení demokratického systému, jelikož tito lidé se udržují u moci díky podporování klima strachu a nejistoty v široké společnosti.
Proměna západní demokracie je tedy evidentní a její budoucnost je nejistá. Proměna politických režimů v průběhu časů je přirozená, otázkou však je: Bude tato proměna znamenat totální zánik demokratických systémů nebo povede k jejich transformaci k lepšímu?

cc by-nc-sa

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky