O ODVAZE A STAVU PO NÍ (Protirežimní protesty v Bělorusku)

Lekce je součástí balíčku Být novinářem v... Balíček si klade za cíl představit mediální prostor ve třech zemích s rozdílnou historií i aktuálním děním. Skrze příběhy novinářů nebo představení mediální krajiny sondujeme politické systémy, které vykazují nejproblematičtější fenomény dneška. Lekce, kterou máte v ruce přibližuje dění v Bělorusku (níže najdete odkazy i na starší projekty k tématu Běloruska). Lekce vychází z přednášky Andreje Poleščuka: ZDE

Anotace lekce:

Tři jednoduché aktivity, které je možné dělat samostatně nebo v návaznosti, by měly přiblížit v čase občanské protesty proti Lukašenkově diktatuře a vést k přemýšlení o vytrvalosti, o generační výměně, a především o šancích a riziku, která vystoupení proti diktatuře obnášejí. V první žáci prozkoumají web organizace Reportéři bez hranic, který na základě pěti kategorií definuje míru svobody médií v jednotlivých zemích, ve druhé se pokusí na základě série fotografií popsat podoby občanského odporu v posledních šestnácti letech a ve třetí, časově nejnáročnější, srovnají výpovědi účastníků demonstrací v letech 2010 a 2020 na základě dokumentárního filmu a textu z knihy běloruské spisovatelky Světlany Alexijevičové.

Anotace přednášky:

Jak souvisí dění v Bělorusku se situací na Ukrajině? Kdo je Alexandr Lukašenko - kdy byl zvolen, jak utužoval svůj režim a jak se z něho nakonec stál diktátor? Tématem bude i přiblížení politických represí z roku 2020. Jaké jsou vztahy Lukašenka k Ruské federaci a konkrétně Vladimírem Putinem, ale i se Západem? Známe roli Běloruska po roce 2014 (Minsk jako místo pro vyjednávání)?
Jaká je role Běloruska v konfliktu a proč je Bělorusko považováno za agresora, ovlivní to vztahy mezi oběma zeměmi? Více o práci běloruských dobrovolníků, kteří bojují na straně Ukrajiny a následně o tom, proč se běloruské jednotky přímo nezapojily do konfliktu.

Andrej Poleščuk je student Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Původem Bělorus, který žije v Česku již 18 let. Od začátku války se věnuje zpravodajství o Ukrajině, a to zejména na sociální síti Twitter.

Klíčová slova:

Diktatura, protesty, demonstrace

Průřezová témata:

Občanský a společenskovědní základ; Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Výchova demokratického občana
Doporučený věk: 14+

Délka: 1 – 4 hodiny podle vybrané verze.


Pomůcky: PL, ev. dataprojektor.

 

Postup naleznete v metodice.

 

Odkaz na celý balíček věnovaný Bělorusku: ZDE

 

„Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodář ském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.“

 

cc by-nc-sa

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky