Islám ve výkladech prof. Kropáčka

Shlédněte si tři krátká videa z projektu UK Mluvící hlavy.

Islám jako abrahámovské náboženství
https://www.youtube.com/watch?v=1xVRmsZ0QOk&feature=youtu.be

Sunna a šía
https://www.youtube.com/watch?v=Xof2s4rAIFY&feature=youtu.be

Právo šaría
https://www.youtube.com/watch?v=DJ2Y1aVJyto&feature=youtu.be

Mluvící hlavy FF UK k maturitě. Hovoří Luboš Kropáček (Ústav Blízkého východu a Afriky FF UK).

Mluvící hlavy FF je projekt, v němž profesoři Filozofické fakulty Univerzity Karlovy odpovídají na maturitní otázky. Jsou určeny nejen maturantům, ale i studentům jiných vysokých škol či zájemcům z řad široké veřejnosti, kteří si chtějí rozšířit znalosti z oblasti humanitních věd.

Webové stránky projektu: http://www.ff.cuni.cz/fakulta/o-fakulte/mluvici-hlavy/
Webové stránky Filozofické fakulty UK: http://www.ff.cuni.cz
Profil prof. Kropáčka: http://web.ff.cuni.cz/ustavy/ubva/kropacek.htm

YouTube video: 
Islám jako abrahámovské náboženství
Islám jako abrahámovské náboženství
Sunna a šía
Sunna a šía
Právo šaría
Právo šaría
cc by-nc-sa

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky