Islám ve výkladech prof. Kropáčka

Shlédněte si tři krátká videa z projektu UK Mluvící hlavy.

Islám jako abrahámovské náboženství
https://www.youtube.com/watch?v=1xVRmsZ0QOk&feature=youtu.be

Sunna a šía
https://www.youtube.com/watch?v=Xof2s4rAIFY&feature=youtu.be

Právo šaría
https://www.youtube.com/watch?v=DJ2Y1aVJyto&feature=youtu.be

Mluvící hlavy FF UK k maturitě. Hovoří Luboš Kropáček (Ústav Blízkého východu a Afriky FF UK).

Mluvící hlavy FF je projekt, v němž profesoři Filozofické fakulty Univerzity Karlovy odpovídají na maturitní otázky. Jsou určeny nejen maturantům, ale i studentům jiných vysokých škol či zájemcům z řad široké veřejnosti, kteří si chtějí rozšířit znalosti z oblasti humanitních věd.

Webové stránky projektu: http://www.ff.cuni.cz/fakulta/o-fakulte/mluvici-hlavy/
Webové stránky Filozofické fakulty UK: http://www.ff.cuni.cz
Profil prof. Kropáčka: http://web.ff.cuni.cz/ustavy/ubva/kropacek.htm

YouTube video: 
Islám jako abrahámovské náboženství
Islám jako abrahámovské náboženství
Sunna a šía
Sunna a šía
Právo šaría
Právo šaría
cc by-nc-sa

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!