Masová kultura

Podívejte se na pětiminutové video z portálu videacesky.cz, které přináší recept na tvorbu popové písně. V čem odpovídá výsledný produkt definici masové kultury (viz níž)? Můžeme definici aplikovat i na skladbu Olgy Neuwirth?

 

Masová kultúra sa vyznačuje uniformitou, homogenizáciou, podriadenosťou túžbam divákov a stereotypnosťou. Nevyžaduje si od jednotlivca sústredenie, fantáziu, ani uvažovanie o okolitom svete. Je konformná, nekonfliktná, nekritická a pasívna voči spoločenskému, politickému a ekonomickému poriadku. Masová spoločnosť svojím ekonomickým, politickým, organizačným a technicko-technologickým prostredím vytvorila spolu s masovou kultúrou masového štandardizovaného človeka.                                                          

Citováno z: Masová kultúra. IMEC: Medzinárodné centrum mediálnej gramotnosti [online]. Trnava: Kabinet nových médií FMK UCM v Trnave, 2015 [cit. 2015-11-26]. Dostupné z: http://www.medialnavychova.sk/masova-kultura/

 

 

 

 

Klíčová slova: společnost, konzumní společnost, popkultura, pop, konzum, masová kultura, postindustriální společnost, typy kultur, typy společností


O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!