Masová kultura

Podívejte se na pětiminutové video z portálu videacesky.cz, které přináší recept na tvorbu popové písně. V čem odpovídá výsledný produkt definici masové kultury (viz níž)? Můžeme definici aplikovat i na skladbu Olgy Neuwirth?

 

Masová kultúra sa vyznačuje uniformitou, homogenizáciou, podriadenosťou túžbam divákov a stereotypnosťou. Nevyžaduje si od jednotlivca sústredenie, fantáziu, ani uvažovanie o okolitom svete. Je konformná, nekonfliktná, nekritická a pasívna voči spoločenskému, politickému a ekonomickému poriadku. Masová spoločnosť svojím ekonomickým, politickým, organizačným a technicko-technologickým prostredím vytvorila spolu s masovou kultúrou masového štandardizovaného človeka.                                                          

Citováno z: Masová kultúra. IMEC: Medzinárodné centrum mediálnej gramotnosti [online]. Trnava: Kabinet nových médií FMK UCM v Trnave, 2015 [cit. 2015-11-26]. Dostupné z: http://www.medialnavychova.sk/masova-kultura/

 

 

 

 

Klíčová slova: společnost, konzumní společnost, popkultura, pop, konzum, masová kultura, postindustriální společnost, typy kultur, typy společností


O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky