Mediální výchova

Agent Vian

Prostřednictvím aktivity demonstrujeme nadčasovost díla Božská komedie, žáci si prochází Dantovým Peklem a názory a postoje v díle obsažené vztahují k době normalizace, aktivita pracuje s dílem Příběhy 20. stol.: Agent Vian.

Testování hranic AI: Nevěřte tomu, co vidíte

Anotace:

Často zaznívá, že máme žáky připravovat na život v 21. století. Cítím v tom jisté opovržení dobou minulou. Přitom se můžeme učit o zítřku právě z ní. Zeptala jsem se ChatuGPT, jak by mi Descartovu metodickou skepsi vysvětlil na fenoménu DEEP FAKE. A ejhle:
Descartův přístup k poznání zdůrazňoval pochybování o všem, co není absolutně jisté, aby se dosáhlo pravdivého poznání. Aplikace Descartovy metodické skepse na fenomén deepfake by zahrnovala několik kroků:
1. Pochybování o autenticitě: V prvním kroku by Descartes možná pochyboval o autentičnosti jakéhokoli obrazového nebo audio materiálu, dokud by nebyly přítomny nesporné důkazy o jeho pravosti. To znamená, že by bylo zpochybněno vše, co by mohlo být uměle vytvořeno nebo modifikováno technologií deepfake.
2. Hledání nesporných důkazů: Descartes by hledal metody, jak odhalit DEEP FAKE. Mohlo by se jednat o analýzu jemných nedokonalostí v audiovizuálním materiálu nebo o využití technologií založených na umělé inteligenci, které dokážou rozpoznat nepřirozené vzorce v pohybech obličeje, v očích nebo v hlase.
3. Závěrečná verifikace: Jakmile by byly shromážděny důkazy, Descartes by pravděpodobně usiloval o jejich konečnou verifikaci skrze logickou analýzu a empirické ověření, aby bylo možné dosáhnout jasného a rozumného závěru o pravdivosti nebo falši daného materiálu.
4. Etické a filozofické implikace: Descartes by také zvažoval etické a filozofické důsledky existence a používání deepfake technologií. Zamýšlel by se nad tím, jak tyto technologie ovlivňují naše chápání pravdy a reality a jaké mají dopady na důvěru a autenticitu v digitálním věku.
Descartova metodika by tedy mohla poskytnout framework pro kritické myšlení o DEEP FAKE. a jeho dopadech na společnost, politiku a osobní identitu. Základní princip pochybování o všem, dokud není prokázáno opak, je v době DEEP FAKE technologií zvlášť relevantní, jelikož tyto technologie mohou zpochybnit naše tradiční chápání pravdivosti a reality.
No, v podstatě se v lekci nedozvíte nic jiného, ale je vytvořena tak, aby si na vše přišli žáci sami. Lekce vychází z projektu Josefa Šlerky: Testování hranic AI: Nevěřte tomu, co vidíte

Lobbista vs Kmotr

Anotace:

Lekce začíná otázkou, kterou položíme žákům: Co je veřejný zájem? Protože tím se dělí kmotrovství od odpovědného lobbingu, hranice mezi tím nevede podle pravítka, ale spousty oblastí se topí tzv. šedi. I o tomto bude lekce, kterou držíte v rukou. Často jsme ovládání pocity, nikoli fakty.
Pojďme se společně s žáky vydat na cestu, kde zjistíme, proč by Tonda Blaník mohl být více považován za kmotra (ten, který kupčí s vlivem) než za lobbistu.

Vzdělávací balíček Írán (geopolitika, kultura a zkušenost - mezinárodní vztahy)

Milí učitelé,
představte si, že se chystáte na dobrodružství do země, kde historie a modernita tancují v rytmu tisíciletých tradic a kde každý kousek vypráví příběh. A ne, nemusíte balit kufry, ani vyhledávat nejbližší letenky. Vaše cesta začíná tady a teď, v pohodlí vaší třídy či obýváku, díky našemu vzdělávacímu balíčku o Íránu.

Vzdělávací balíček - Vězeňství (Trestní právo)

Vážení pedagogové,
připravili jsme pro vás nový vzdělávací balíček, který se zaměřuje na témata trestního práva, vězeňství a procesu návratu lidí z vězení zpět do společnosti. Zabývá se i pomoci obětem trestných činů. Naším cílem je poskytnout vám přístupné a praktické zdroje, které můžete využít při výuce.

STRÝČKU VOVO, JSME S TEBOU aneb Když jsou děti součást propagandy.

Anotace: Aktivita zkoumá sílu a možné podoby politického marketingu se specifickým zaměřením na využití dětí v propagandě. Vznikla jako reakce na poslední volbu ruského prezidenta, ale aktuální bude bohužel nejspíš ještě dlouho. Pracuje s neblaze proslulou písní “Strýčku Vovo, jsme s tebou” z roku 2018 a je postavená na četbě mediálního obsahu i formy. Dá se využít v občance, češtině, dějepisu I zeměpisu, podle zvolené varianty a důrazu se dá zvládnout za jednu vyučovací hodinu nebo jí lze věnovat více času.

Když historie pomáhá radikalizovat aneb Tento stát neexistuje!

Anotace:

Lekce si klade za cíl ukázat žákům manipulativní techniky určité skupiny občanů ve státech USA, Německo i ČR, které neuznávají existenci daného státu. Jejich odpor chvílemi doprovází násilí. Původně zanedbatelná čísla příznivců se nyní rozrůstají díky následkům pandemie Covid a válce na Ukrajině. V Německu byl v roce 2022 uskutečněn zásah proti Říšským občanům, jak se skupina nazývá, kteří se pokusili o státní převrat.
Lekce za zabývá definováním si rozdílu mezi faktem a interpretací /rámováním faktu. Problém, kteří dnešní odborníci pojmenovávají jako palčivý, není nedostatek informací, ale jejich rámování pod vlivem nějaké agendy. Takže pojďme si hrát se slovy. Lekce vznikla díky přednášce Jana Charváta (vysokoškolský pedagog, FF UK).

Balíček Filosofický ústav Akademie věd 2

Akademie věd 2:

Nyní se podruhé setkávají naši lektoři s odborníky z Filosofického ústavu Akademie věd ČR, aby vám přinesli aktuální (popřípadě aktualizované) a odborně garantované přednášky, ze kterých vznikají lekce do hodin občanské výchovy a základů společenských věd, samozřejmě lze je využít i v jiných předmětech. Vše je na zvážení učitele, který si může převzít pouze lekci nebo její část, ale pokud by chtěl jít do hodin argumentačně vybaven, doporučujeme zhlédnout příspěvky našich předních filosofů.

Influenceři bez příčiny

Anotace:
Lekce žáky vede k zamyšlení nad hodnotami, které reprezentují vybraní (sledovaní)influenceři. Zároveň žáci pojmenovávají, jaké stavy (emoce) si pořízením nových věcí chtějí navodit a zda jich nejde dosáhnout jinak. Žáci se závěrem baví o tom, co dělá člověka naplněného a spokojeného.

Emoce ve filmu

Filmy má rád snad každý. Proč s jejich pomocí nerozšířit povědomí o emocích například v rámci semináře?

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky