Migrace

Migrace

Se souhlasem Katedry sociologie FSS MU Brno Vám v příloze nabízíme metodický list bc. Terezy Dubenské, který byl vytvořen pro posluchače semináře Jak na sociolologii, sociální antropologii a genderová studia. Metodický list využívá příkladu emigrace z komunistického Československa s jehož pomocí seznámuje studenty s tématem migrace z různých úhlů pohledu.  

Součástí pracovního listu jsou dvě aktivity, první z nich je spojena s několika příběhy, druhá vychází ze zhlédnutého videa a je možno ji zadat za domácí úkol.

Cílem aktivity je:
- na příkladu emigrace z komunistického Československa seznámit studenty s tématem migrace z různých úhlů pohledu
- ukázat spojitost sociologie s jinými disciplínami (v tomto případě s historií) a jinými tématy (gender, náboženství, příbuzenství, etnicity)
- představit různé aktéry migrace (ženy, muže, děti…)
- ukázat různé podoby migrace
- vžít se do různých aktérů migrace
- zamyslet se nad motivacemi, příčinami a důsledky migrace

PřílohaVelikost
PDF icon Metodický list Migrace206.23 KB
cc by-nc-sa

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!