Kulturní sociologie

Kulturní sociologie

Se souhlasem Katedry sociologie FSS MU Brno Vám v příloze nabízíme metodický list Mgr. Johany Kotišové, který byl vytvořen pro posluchače semináře Jak na sociolologii, sociální antropologii a genderová studia. Metodický list s využitím aktivity "Reklama jako mýtus o pivu" přibližuje pojmy kulturní sociologie, kulturní produkce a konzumerismus.

Podkladem pro práci je v tomto metodickém materiálu krátký reklamní spot o pivu. Po jeho zhlédnutí následuje série otázek a samostatná práce žáků, jejímž cílem je zkusit si analytický přístup ke kulturnímu produktu a vyzkoušet si problematizaci mediálního sdělení – podobně, jako to činí kulturní sociologie, sociologie kultury či kulturální studia. Studující popíšou, jakým způsobem se v daném kulturním produktu – reklamě – konstruuje propagovaný materiální produkt (alkoholický nápoj) a související identity a vztahy. Formulují některé zákonitosti působení reklamy – reflektují, co reklama slibuje těm, kdo si produkt zakoupí, jak se znaky a zobrazované stereotypy vztahují k propagovanému produktu atd. Tímto způsobem si nejen vyzkouší vybrané postupy sémiotické analýzy, ale rovněž posílí svoji mediální gramotnost.

YouTube video: 
Brno - Chci si to dát
Brno - Chci si to dát
PřílohaVelikost
PDF icon Metodický list Kulturní sociologie252.55 KB
cc by-nc-nd

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!