Muslimky a nošení šátku

Představujeme lekci autorů Ivy Petříkové a Jaroslava Petříka z portálu Výchova k občanství věnovanou kontroverznímu tématu zahalování žen v muslimské společnosti.

Žáci v lekci Muslimky a nošení šátku získají základní informace o islámu se zaměřením na vztah mužů a žen, včetně povinnosti zahalování žen. Prostřednictvím modelových situací se částečně vžijí do vnímání zahalování a odhalování žen muslimskou společností. Na základě získaných znalostí a postojů budou žáci diskutovat nad vyjádřeními několika českých osobností, díky čemuž budou mít možnost své postoje korigovat a také kultivovat svůj projev v diskuzi.

Link na kompletní výukovou lekci naleznete též níže v odkazech.

cc by-nc-sa

Komentáře

Že bych byla počítačově negramotná? Žádné odkazy či linky tu nikde nevidím.

Už jsem si sama odpověděla. Zřejmě dnes nemám nejbystřejší den. Ale odkazy, které vypadají podobně jako štítky, jsou poněkud matoucí...

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!