NEMÁTE CO ZTRATIT, JENOM SVÉ OKOVY. Marxova filosofie dějin

Metodika Moniky Stehlíkové

Aktivitu lze použít v hodinách dějin filosofie, v dějepise, v sociologii a v ekonomii. Žáci prozkoumají obsah a podoby Písně práce a Internacionály a interpretují shodné a rozdílné motivy a akcenty.

Anotace:

Aktivitu lze použít v hodinách dějin filosofie, v dějepise, v sociologii a v ekonomii. Žáci prozkoumají obsah a podoby Písně práce a Internacionály a interpretují shodné a rozdílné motivy a akcenty. Ve výkladové části se seznámí se základní myšlenkou tzv. historického materialismu, resp. marxistické filosofie dějin postavené na myšlence o rozporu mezi výrobními silami a výrobními vztahy a s myšlenkovými proudy, které vyústily v rozdělení socialistického dělnického hnutí na sociálně reformní proud reprezentovaný sociálně demokratickými stranami a odborovými organizacemi a na proud propagující ráznou revoluční změnu (komunistické strany.).

Klíčová slova:

Filosofie dějin, Marx, materiální základna, výrobní síly, výrobní vztahy, dělnické hnutí, revoluce

Průřezová témata:

Osobnostní a sociální výchova, výchova demokratického občana, myšlení v evropských a globálních souvislostech

Doporučený věk:

15 - 19

Délka:

2 vyučovací hodiny

 

cc by-nc-nd

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!