NEMÁTE CO ZTRATIT, JENOM SVÉ OKOVY. Marxova filosofie dějin

Metodika Moniky Stehlíkové

Aktivitu lze použít v hodinách dějin filosofie, v dějepise, v sociologii a v ekonomii. Žáci prozkoumají obsah a podoby Písně práce a Internacionály a interpretují shodné a rozdílné motivy a akcenty.

Anotace:

Aktivitu lze použít v hodinách dějin filosofie, v dějepise, v sociologii a v ekonomii. Žáci prozkoumají obsah a podoby Písně práce a Internacionály a interpretují shodné a rozdílné motivy a akcenty. Ve výkladové části se seznámí se základní myšlenkou tzv. historického materialismu, resp. marxistické filosofie dějin postavené na myšlence o rozporu mezi výrobními silami a výrobními vztahy a s myšlenkovými proudy, které vyústily v rozdělení socialistického dělnického hnutí na sociálně reformní proud reprezentovaný sociálně demokratickými stranami a odborovými organizacemi a na proud propagující ráznou revoluční změnu (komunistické strany.).

Klíčová slova:

Filosofie dějin, Marx, materiální základna, výrobní síly, výrobní vztahy, dělnické hnutí, revoluce

Průřezová témata:

Osobnostní a sociální výchova, výchova demokratického občana, myšlení v evropských a globálních souvislostech

Doporučený věk:

15 - 19

Délka:

2 vyučovací hodiny

 

cc by-nc-nd

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky