Stereotypy

mapka-stereotypy

Pracovní list seznámí žáky s pojmem stereotyp a na jednoduchých příkladech ověří, zda žáci pojem pochopili. Důraz je kladen na mezipředmětovou vazbu (zeměpis, dějepis).

Pracovní list začíná otázkami na téma stereotyp. Žák se pokusí pod vedením učitele vlastními slovy definovat, co stereotyp znamená, jaká má úskalí a jaké známe autostereotypy. Následuje krátké cvičení, kdy žák správně přiřazuje příslušný stereotyp ke státu a jeho vlajce. Během vyhodnocení aktivity je možná diskuse či brainstorming, přičemž žáci zkouší vymyslet další stereotypy, které o daných státech kolují. Aktivita zabere cca 30 minut.

PřílohaVelikost
Soubor stereotypy1.49 MB
cc by-nc-sa

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky