OSN

Metodika Radky Nedbalové

Název:

Organizace spojených národů a lidská práva

Anotace:
Prezentace a pracovní list k tématu Organizace spojených národů se zaměřují na základní pilíře existence této organizace, kde v první řadě stojí ochrana lidských práv. Seznamuje proto žáky s lidskými právy a způsoby jejich porušování. Prostor je věnován působení OSN v různých částech světa. Klíčový je pro efektivní působení OSN způsob rozhodování, který je zpravidla založen na hledání konsensu mezi všemi členskými státy, což si žáci v rámci konkrétní aktivity prakticky vyzkouší pod vedením učitele.

Klíčová slova:

Mezinárodní organizace, mezinárodní vztahy, výhody, nevýhody, OSN, Organizace spojených národů, lidská práva, geografie, zeměpis, výchova k občanství, základy společenských věd

Průřezová témata:

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Doporučený věk:

14 – 19 let

Délka:

45 minut

 

PřílohaVelikost
PDF icon OSN_metodika849.14 KB
PDF icon OSN_pracovní list546.24 KB
Soubor OSN_PPT10.08 MB
cc by-nc-sa

Komentáře

Dobrý den,

ráda bych upozornila na to, že hned na druhém slidu prezentace jsou dvě chyby. "Liga národů" je velmi chabí překlad anglického názvu League of Nations, oficiální český název je Společnost národů. Společnost národů pak byla vytvořena v roce 1919 na základě Versaillské mírové smlouvy a nikoliv v roce 1918.

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky