Polsko-běloruská hranice: Jak pomáháme

Je únor 2022, více než půl roku od propuknutí migrační krize, ve které se běženci snaží dostat do Evropy přes litevskou a polskou hranici. Jak víme, nejedná se o spontánní útěk. Lidé jsou k hranicím Evropy organizovaně převáženi za aktivní účasti Lukašenkova režimu. Bělorusko si za převoz nechává platit a navíc migranti plní roli živé munice se skvělou palební silou. Jen málo faktorů jako postoj k migraci dokáže Evropu stejně spolehlivě destabilizovat.

V tyto zimní dny se zdá krize zažehnána. Poslední online článek k tématu, který na mě ve vyhledávači vyskočil, je více než týden starý. V titulku se sice píše o tom, že přes hranici dál létají kameny a polena, což zjevně není znakem pohody a klidu, dedukuji však, že neumírají lidé.

Předmětem metodiky, kterou vám nabízíme, není hodnotová analýza toho, jak jsme migrační krizi zvládli nebo nezvládli, ale uvědomění si role, kterou Evropa sehrála. Pracovní list Co dělá Evropa? určitě poslouží nejen v souvislosti s aktuálním děním. Můžete ho využít i při výuce o Evropské unii pro uvědomění si její role a kompetencí. Pracovní list Co dělají Evropané možná zase povzbudí občanskou angažovanost a výstupem by mohla být "tabule cti",  která se ve třídě vystaví na čestné místo.

Děkujeme Karolíně Kottové a celému týmu ze Zastoupení Evropské komise v ČR za vytvoření a poskytnutí podkladů pro vytvoření tohoto materiálu.

Anotace:

Žáci v rámci lekce pracují s dvěma pracovními listy. V prvním se dozví, jakou roli sehrála Evropa prostřednictvím Evropské unie během migrační krize v roce 2021, v druhém se seznámí s jednotlivci, kteří se rozhodli pomoci na individuální úrovni. Aktivitu je možno zakončit napsáním vzkazu nebo vytvořením tabule cti se jmény těch, kteří během krize pomohli. Práci je možno zařadit do hodin věnovaným aktuálnímu dění, Evropské unii a občanské výchově jako takové.

Klíčová slova: aktuální dění, mezinárodní vztahy, Evropská unie, hybridní válka, Polsko, Bělorusko, migrace, krize

Doporučený věk: 11 +

Délka: cca 15-20 min na jeden pracovní list

Pomůcky: PL, internet

Odkaz na video (samostudium primárně pro učitele, popřípadě i žáky, pokud učitel uzná za vhodné):
V průběhu migrační krize v roce 2021 se v rámci Evropské unie řešila situace běženců na hranicích s Litvou a Polskem na čtyřech úrovních: politické, operační, humanitární a ekonomické. Konkrétní opatření představí Karolína Kottová ze Zastoupení Evropské komise v ČR. Video je metodicky zpracováno pro potřeby žáků ZŠ a SŠ zde.

https://www.youtube.com/watch?v=WpBCfnid-x8

 

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_069/0001428
Název projektu: Letní škola
Financováno z prostředků ESF a hl. m. Prahy
Název programu: Operační program Praha - pól růstu ČR

PřílohaVelikost
Soubor co_dela_evropa_.docx1.8 MB
Soubor co_delaji_evropane_.docx878.83 KB
cc by-nc-sa

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky