Současný antisemitismus

Současný antisemitismus

Je současný antisemitismus tak silný, že ohrožuje naši, potažmo evropskou demokracii? Které osoby, skupiny či hnutí jsou dnes významnými původci antisemitismu? Na tyto a dalčí otázky se snaží odpovědět ve své šedesátiminutové on-line přednášce doktorka Marcela Zoufalá.

O přednášející: PhDr. et Mgr. MARCELA ZOUFALÁ, Ph.D., je absolventkou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde také externě přednáší. V letech 2008–2010 realizovala v rámci doktorského studia badatelský pobyt v Izraeli, z toho 2009–2010 jako hostující výzkumná pracovnice na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě. Výstupem pobytu je monografie Judaismus a ženy v Izraeli. V roce 2012 spoluzaložila Pražské centrum židovských studií na FF UK, kde od té doby působí. V roce 2014 se zúčastnila programu Masaryk Distinguished Chair v Izraeli, kde pracovala na projektu Antisemitismus v České republice a v zemích EU.

Česká televize: iVysílání. Univerzita Karlova on-line: Současný antisemitismus [online]. [cit. 2014-07-25]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/272609-prednaska-z-univerzity-karlovy-soucasny-antisemitismus/

 

cc by-nc-nd

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!