Současný antisemitismus

Současný antisemitismus

Je současný antisemitismus tak silný, že ohrožuje naši, potažmo evropskou demokracii? Které osoby, skupiny či hnutí jsou dnes významnými původci antisemitismu? Na tyto a dalčí otázky se snaží odpovědět ve své šedesátiminutové on-line přednášce doktorka Marcela Zoufalá.

O přednášející: PhDr. et Mgr. MARCELA ZOUFALÁ, Ph.D., je absolventkou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde také externě přednáší. V letech 2008–2010 realizovala v rámci doktorského studia badatelský pobyt v Izraeli, z toho 2009–2010 jako hostující výzkumná pracovnice na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě. Výstupem pobytu je monografie Judaismus a ženy v Izraeli. V roce 2012 spoluzaložila Pražské centrum židovských studií na FF UK, kde od té doby působí. V roce 2014 se zúčastnila programu Masaryk Distinguished Chair v Izraeli, kde pracovala na projektu Antisemitismus v České republice a v zemích EU.

Česká televize: iVysílání. Univerzita Karlova on-line: Současný antisemitismus [online]. [cit. 2014-07-25]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/272609-prednaska-z-univerzity-karlovy-soucasny-antisemitismus/

 

cc by-nc-nd

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky