Svatí Cyril a Metoděj: Zpráva ve srozumitelném jazyce

Svatí Cyril a Metoděj: Zpráva ve srozumitelném jazyce

Doktor Vácha se ve své padesátiminutové on-line přednášce snaží posluchačům srozumitelně vysvětlit popsat příchod bratrů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Poutavým způsobem popisuje život bratrů, jejich smrt a v neposlední řadě srozumitelně popisuje některé pasáže z Evangelia.

Mgr. Marek Vácha, Ph.D.

Na Přírodovědecké fakultě Masarykovy Univerzity v Brně vystudoval molekulární biologii a genetiku, teologii pak v Olomouci a v Bruselu. Na Biskupském gymnáziu v Brně učí biologii a náboženství. Je přednostou Ústavu etiky na 3. lékařské fakultě Karlovy univerzity. Publikuje v řadě odborných i populárních periodik, zabývá se tématy evoluční biologie a lékařské i environmentální etiky. Také vykonává řadu aktivit coby katolický kněz.

Česká televize: iVysílání. Univerzita Karlova on-line: Svatí Cyril a Metoděj: Zpráva ve srozumitelném jazyce [online]. [cit. 2014-07-24]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10000000085-univerzita-karlova-on-line/213251000750021-svati-cyril-a-metodej-zprava-ve-srozumitelnem-jazyce

 

cc by-nc-nd

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky