Terorismus

Podívejte se na videa týkající se terorismu a přečtěte si o něm informace od Policie ČR.

Co je to terorismus?

Přesně vymezit pojem terorismus není jednoduché. Tento jev lze vykládat odlišně s ohledem na subjekt, který výklad provádí, historické časové období, kdy byl pojem používán anebo na účelu či záměru, pro který byl použit. Dodnes neexistuje například na úrovni Organizace spojených národů jednotná a všemi uznávaná definice.  

Pro Českou republiku je přitom rozhodující definice, založená na skutkové podstatě trestného činu „teroristický útok“ uvedená v trestním zákoně. Ve stručnosti lze terorismus definovat jako užití násilí nebo hrozba násilím za účelem vyvolání pocitu strachu ve společnosti, s cílem dosažení určitých, zpravidla politicky motivovaných cílů.

Jak se terorismus projevuje a jaké cíle sleduje?

Existuje nespočet způsobů, jak klasifikovat terorismus. Leckdy jde o snahu autorů postihnout podstatu terorismu jeho klasifikací a zařazením jej do příslušné kategorie. Terorismus je někdy uvozován pojmy jako:

 • ultralevicový, ultrapravicový, náboženský, teritoriální, sociální atd. (podle motivace);
 • chemický, jaderný, počítačový/elektronický atd. (podle použité metody).

Možným typem teroristického útoku může být například:

 • bombový útok
 • únos letadla
 • žhářství
 • útok na osobu/osoby
 • únos
 • braní rukojmích
 • použití zbraní hromadného ničení
 • atentát
 • vydírání
 • sabotáž
 • rozvratné operace
 • dezinformační kampaně a propaganda (včetně šíření poplašných zpráv) atd.
 • jiné formy zastrašování a hrozeb

Jakými prostředky se proti terorismu bojuje?

Při boji proti terorismu je třeba postupovat komplexně. Ke slovu se dostávají jak klasické policejní metody, tak celé spektrum legislativních, sociálních, zahraničněpolitických, technických či organizačních opatření, ve výjimečných případech dochází i k nasazení vojenské síly.

POLICIE ČR. Co je terorismus. In: [online]. [cit. 2014-11-17]. Dostupné z: http://www.policie.cz/clanek/narodni-kontaktni-bod-pro-terorismus.aspx?q...


O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky