Co se stalo na Ovčaře?

Metodika vznikla za laskavé podpory (konzultace) autora knihy Vyšetřovatel Vladimíra Dzuro a projektu Brain and Breakfast. Pracuje s metodou Crime Board, jak ji popsal Tajný učitel.

Anotace:

Aktivita se snaží žákům přiblížit situaci rozpadu bývalé Jugoslávie. Eskalace násilí, etnické čistky a vliv fake news na průběh bitvy u Vukovaru a masakru na Ovčaře. Lekce pracuje s fenoménem nacionalismu, který byl jednou z příčin konfliktů mezi národy na území bývalé Jugoslávie. Využívá metody Crime Board (viz Tajný učitel). Žáci jsou v roli vyšetřovatele Mezinárodního tribunálu pro bývalou Jugoslávii. Musí případ zrekonstruovat, pojmenovat příčiny (bitvy i masakru) a analyzovat, jak šly události za sebou. Mají k ruce řadu textů (učitel si může vybrat jen některé), fotografií a karikatur. Po celou dobu aktivity mohou využívat mobilní telefony a informace si ověřovat.
Žáci by měli z dřívějších hodin znát pojmy: národ, etnikum, etnická čistka (v příloze je pro učitele slovníček pojmů).

Doporučujeme si před realizací aktivity přečíst knihu Vyšetřovatel:
https://www.grada.cz/vysetrovatel-9688/

Více o autorovi na: https://warcrimeinvestigator.com/

Aktivita pracuje s přednáškou Vladimíra Dzuro (Brain and breakfast:
https://slideslive.com/38922242/smrtici-propaganda-fake-news-v-postkonfliktnim-prostredi - doporučujeme učitelům zhlédnout předem
), jeho knihou Vyšetřovatel i prezentací, kterou vytvořil pro účely přednášky. Prezentaci můžeme použít i jako výstup z hodiny a zaslat ji žákům.

Stránky BB: https://www.brainbreakfast.cz/skoly

Doporučený věk:

15 +

Délka:

90 minut

Pomůcky:

Nástěnka nebo arch papíru, nitky, nůžky, lepidlo

Postup je pospsán v dokumentu s názvem METODIKA.

ZDROJE:

Vladimír Dzuro: Vyšetřovatel

Radan Haluzík: Proč jdou chlapi do války

https://manipulatori.cz/vysetrovatel-od-fake-news-ke-genocide/

https://slideslive.com/38922242/smrtici-propaganda-fake-news-v-postkonfliktnim-prostredi

 

Přikládáme i fotografie, které vznikly v rámci realizace projektu/aktivity v prvním ročníku GEVO. Studenti aktivitu zvládli bez problému, hodnotili ji velmi pozitivně.

PPT je konvertována do PDF formátu vzhledem k velikosti, lze konvertovat do původního formátu.

Obrázky: 
cc by-nc-sa

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!