Vzdělání a vzdělávání

Vzdělání

Se souhlasem Katedry sociologie FSS MU Brno Vám v příloze nabízíme metodický list bc. Martiny Krošové, který byl vytvořen pro posluchače semináře Jak na sociolologii, sociální antropologii a genderová studia. Metodický list prostřednictvím tří krátkých aktivit seznamuje studenty s významem vzdělání a vzdělánání se v dnešní společnosti.

Cílem metodického listu je přimět žáky zamyslet se nad úlohou školy ve společnosti, seznámit s argumenty pro a proti domácímu vzdělávání. Žáci prostřednictvím diskuze trénují umění naslouchat, formulovat argumenty, obhájit svůj postoj, učí se vymýšlet argumenty i pro stanoviska, která osobně nezastávají. V neposlední řadě se pak seznámí s pojmem unschooling a homeschooling a kriticky zhodnotí jeho klady a zápory.

cc by-nc-nd

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky