MAGDONE, NEJSI V TOM SÁM (Obrazy chudoby)

Anotace:
Série otázek s tématem chudoby a sociálního vyloučení může sloužit jako úvod nebo doplněk k tématu sociální stratifikace a sociální mobility, delší verze obsahující literární texty pak při výuce těch kapitol literární historie, které se úžeji zabývají tématem chudoby a sociálního vyloučení (Villon, kritický realismus, anarchističtí buřiči, avantgarda 20. let atd.) Nepoužívá odborné sociologické termíny, ani se nezabývá hledáním sociálních příčin chudoby, ale zaměřuje se na subjektivní ohledání termínu chudoba pro každého žáka a na modely uměleckého zobrazení chudoby v pohádkách a písňových textech.

Lekce je součástí vzdělávacího balíčku Chudoba, který vznikl ve spolupráci s Diakonií a se Zastoupením Evropské komise v Praze:https://www.obcankari.cz/edukacni-material-vzdelavaci-balicek-chudoba


Klíčová slova: Chudoba, sociální vyloučení


Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova,

RVP: Občanský a společenskovědní základ: sociální struktura společnosti – sociální útvary, společenské instituce; sociální nerovnost, sociální mobilita; jedinec ve skupině (vztahy, role, normy chování) sociální fenomény a procesy

Kde mohu lekci s žáky otevřít? - hodiny: literatury, sociologie,ale lekci zvládnou i žáci ZŠ v rámci občanské výchovy

Přednášky k samostudiu pro učitele - link lze zaslat i žákům:

1) Daniel Prokop: https://www.redbuttonedu.cz/slepe-skvrny/ - pro učitele jsou přednášky RED BUTTON zdarma: https://www.obcankari.cz/platforma-red-button-edu-pro-ucitele-zdarma

Přednáška ukáže neřešené problémy v českém sociálním systému, které se týkají exekucí, bytové nouze, nerovných šancí ve vzdělávání či pozice samoživitelek a chudších rodičů. Nastíní, co bychom s tím mohli dělat (řešení existují) i rizika, jaké věci může zhoršit pandemie koronaviru.

2) Chudoba - sociální vyloučení v Čechách: https://www.youtube.com/watch?v=ewzD-jvZ7-4

Otázka chudoby je po léta přehlížený problém, který však doléhá minimálně na 10 % obyvatelstva ČR a stejnému množství lidí hrozí. Přesto jsou nízký výdělek, neschopnost ušetřit či zadlužování se ve společnosti stále vnímány jako individuální selhání, stigma, které si zaslouží spíš postih než podporu. Jak se lidé do takových situací dostanou? Týká se problém hlavně vyloučených lokalit? Jak má tento neřešený problém dopady na naši společnost? Jak se situací zatočí následky pandemie?
Hosté: Lucie Trlifajová, Saša Uhlová, František Valeš. Moderuje Veronika Sedláčková

3) Diakonie: Pomoc ohroženým dětem chudobou očima sociálních pracovnic: https://www.youtube.com/watch?v=9cWvLSM1LG4&t=0s

O Diakonii ČCE: Pomoc má mnoho tváří

Diakonie ČCE je jedním z nejvýznamnějších poskytovatelů sociálních služeb v České republice. Celorepublikově poskytuje sociální, zdravotní a vzdělávací služby ve více než 279 zařízeních (střediska a speciální školy). Diakonie také poskytuje humanitární pomoc a zabývá se rozvojovou spoluprací v zahraničí. V Diakonii pracuje přes 2 500 zaměstnanců a více než 1 000 dobrovolníků. V přímé péči denně pomáháme tisícům klientů v nepříznivých životních situacích: od rané péče, pomoci rodinám s dětmi s postižením, přes provoz nízkoprahových klubů, azylových domů, domů na půl cesty, chráněných dílen a pracovních míst, občanských poraden apod. až po seniorská zařízení či hospic pro umírající.

4) Chudoba v regionech - Liberecko: přednáška bude doplněna

 

5) Chudoba v regionech - Karlovarsko:

 

6) Exekuce a chudoba: https://www.youtube.com/watch?v=pQ2aBfx1fgA&t=189

Online webinář na téma Exekuce a chudoba, na kterém promluvil Daniel Hůle (Člověk v tísni o. p. s.)

Vysílání bylo součástí projektu Podpora sociálního bydlení (MPSV).

Pro více informací je možné navštívit naše webové stránky www.socialnibydleni.mpsv.cz a stránky projektu na Facebooku Sociální bydlení v ČR. Tematické webináře k sociálnímu bydlení a Housing First či záznamy z našich konferencí můžete shlédnout na našem YouTube kanálu Projekt Podpora sociálního bydlení.“

Prezentace: https://bit.ly/3vEtcQS

7) Systém dávek:přednáška bude doplněna

 

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_069/0001428
Název projektu: Letní škola
Financováno z prostředků ESF a hl. m. Prahy
Název programu: Operační program Praha - pól růstu ČR

PřílohaVelikost
PDF icon Metodika Obrazy chudoby1.11 MB
PDF icon Boháč a chudák1005.57 KB
PDF icon Buřty, pívo a nenávist531.13 KB
PDF icon Citová investice575.24 KB
PDF icon O milionáři, který ukradl slunce1.32 MB
PDF icon PL 1 430.22 KB
PDF icon PL 2437.93 KB
PDF icon PL 3440.66 KB
cc by-nc-sa

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky