Evaluace LŠO 2021

Letní školy Občankářů  konané ve dnech 1.- 6. července 2021 a v rozsahu 48 hodin se v pražském Doxu zúčastnilo 34 pražských učitelů všech typů škol o základních, gymnázií, SOŠ, pedagogů VŠ a jednoho na ZUŠ.

Dle povahy evaluace probíhal sběr dat jak v průběhu Letní školy Občankářů, tak bezprostředně po jejím ukončení prostřednictvím online nástrojů.

Dotazníky určené účastníkům měly kromě položek vztahujících se k identifikaci devatenáct jak otevřených tak uzavřených dotazů. Obsahově byly otázky směřovány na spokojenost s výukovou akcí po stránce organizační a obsahové s přihlédnutím k osobním preferencím a profesní zaměřenosti pro nadcházející ročníky. Dále jsme zjišťovali přínosnost jednotlivých příspěvků z hlediska rozvoje demokratické kultury na školách a mapovali jsme možnosti jejího rozvoje s pomocí vzdělávacích kurzů Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd.

Co do všeobecných otázek na organizaci a celkovou spokojenost účastníků s Letní školou Občankářů se drtivá většina shodla na nejlepším ohodnocení. Stejně tak dopadlo hodnocení celkového dojmu programového složení, organizace a zázemí.

Metodologie evaluace účastníků:
Jednotlivé dny byly účastníky hodnoceny pro každého vystupujícího a to vždy z hlediska přínosu rozvoje demokratických kompetencí žáka, přínosu rozvoje občanských kompetencí žáka, z hlediska rozvoje sociálních kompetencí žáka, přínosu metodického a přínosu z hlediska rozvoje profesní odbornosti. Při interpretaci výsledků je třeba brát v potaz, že někteří mluvčí vystupovali primárně z hlediska rozvoje profesní odbornosti, jiní byli pozváni za účelem metodickým.

V letošním roce jsme v evaluačním šetření nesledovali délku praxe respondentů, která se v předchozích letech pro evaluační šetření ukázala jako nerelevantní.

První den - U nás v Americe
Jana Sehnálková: Jak se volí americký prezident? Jak funguje proces volby amerického prezidenta?
Jan Kubíček: Lekce pro žáky do hodin - Volby v USA
Jan Charvát: Radikalizace v USA: Krajní pravice, krajní levice, QAnon
Jan Beneš: Sonda do současné americké společnosti
Stejně jako je tomu u dalších dnů, účastníci velmi kladně hodnotili jednotlivé mluvčí a jejich výstupy s ohledem na všechna definovaná kritéria metodologie sběru dat.

Z otevřených odpovědí vyplývá, že učitele zaujala aktuálnost a všestrannost témat. Dozvěděli se a upřesnili si fakta, která jim pomohla se zorientovat v historickém vývoji a současnosti americké společnosti. Také se dozvěděli uceleně o posledních politických trendech, což jsou informace, které v takové ucelené podobě nejsou dohledatelné.

Co do využitelnosti jednotlivých příspěvků ve výuce panuje mezi respondenty shoda na velmi vysokém využití.

Den druhý - Demokracie v 21. století
Lenka Bradáčová: Státní zastupitelství a jeho institucionální ukotvení
Lekce do hodin pro žáky k tématu Státní zastupitelství -  Petra Slámová
Michal Bláha: Covid a eGov: Krize jako spouštěč technologického upgradu
Ladislav Cabada: Středovýchodní Evropa jako laboratoř nových politických fenoménů?
Stejně jako je tomu u ostatních dnů, účastníci velmi kladně hodnotili jednotlivé mluvčí a jejich výstupy s ohledem na všechna definovaná kritéria metodologie sběru dat.

Z otevřených odpovědí vyplývá, že je zaujaly všechny přednášky tohoto bloku. Byli vděčni i za osobní stanoviska a projevy osobní odvahy jednotlivých přednášejících. Zejména zmiňovali vyvážený poměr teoretické a praktické části včetně jejího přímého využití na všech typech škol.


Den třetí - metodické příspěvky k lekcím do hodin, které máme na webu Občankářů, plus jejich evaluace - lektoři z řad výboru
Interaktivní participativní den výměny zkušeností s metodikami webu Občankářů, kdy se role vystupujících a školených prolínaly v mentoringových a průvodcovských rolích. Co do organizace lektorují členové výboru, ale faktické vedení jednotlivých bloků závisí na aktivitě participantů.
Evaluace probíhá bezprostředně po jednotlivých sekvencích výstupů.

Den čtvrtý - workshopy k rozvoji demokratické kultury ve školách
Interaktivní participativní den výměny zkušeností s rozvojem demokratické kultury na školách, jak je reflektována v metodikách na webu Občankářů a jak se promítá reálná demokratická kultura ve školách napříč zaměřením a úrovní. Co do organizace lektorují členové výboru, ale faktické vedení jednotlivých bloků závisí na aktivitě participantů v souladu s metodikou pro rozvoj demokratické kultury ve výuce dle standard Rady Evropy.
Evaluace probíhá bezprostředně po jednotlivých sekvencích výstupů.

Den pátý - Nezávislost médií?
Ivana Svobodová:  Co se děje v Radě ČT?
Václav Moravec: Publicistika ve veřejnoprávních médiích; možnosti a limity aneb Nová krize České televize?
Ondřej Soukup: Osud novinářů v autoritářských státech (příklad Ruska a Běloruska)
Vzdělávací programy Centra DOX
Stejně jako je tomu u ostatních dnů, účastníci velmi kladně hodnotili jednotlivé mluvčí a jejich výstupy s ohledem na všechna definovaná kritéria metodologie sběru dat.
Z otevřených odpovědí vyplývá, že účastníci z řad učitelů získali a ocenili podrobné informace o dění v radě ČT, v ČT obecně. Díky věcným poznatkům se lépe se orientují v situaci v Rusku a Bělorusku.

Den šestý - Občanské vzdělávání
Jiří Boudal (Behavio): Proč není občanka sexy?
Alena Resl, Kateřina Semotamová a Radim Štěrba: (Odpovědné občanství): Jak se učí občanka v Rakousku - inspirace pro české školy?
Petra Slámová a Petr Čáp:  Konec občanky v ČR
Společná debata s účastníky a tvorba stanoviska směrem k revizím RVP: Co přinesly revize RVP?
Stejně jako je tomu u ostatních dnů, účastníci velmi kladně hodnotili jednotlivé mluvčí a jejich výstupy s ohledem na všechna definovaná kritéria metodologie sběru dat.
Z otevřených odpovědí vyplývá,  že všechny tři příspěvky přinesly učitelům nové informace. Zajímavý byl marketingový rozbor a rady, jak OV komunikovat dál. Odpovědné občanství vyvolalo zajímavé diskuse a pohledy od ostatních kolegů. Konec občanky v ČR bylo zajímavé z hlediska zákulisních informací.

Evaluace účastníků proběhla dotazníkovou formou, dále řízenými dialogy, evaluace na expertní bázi byla realizována také dotazníkovou formou a pohovory.

 

Seminář poskytl 8 hodin seminářů denně, celkem 48 hodin.
 


O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky