Genderiáda

Genderiáda

Zapojte své žáky do Genderiády, soutěže o nejlepší středoškolskou práci na téma rovnosti žen a mužů. Vítěz získá tablet Lenovo, všichni ostatní zajímavou zkušenost včetně možnosti zapojit se do SOČ.

GENDERIÁDA představuje příležitost, jak se vyjádřit k (ne)rovnosti žen a mužů. Cílem soutěže je motivovat studující, aby se zajímali o otázky rovnosti žen a mužů formou napsání odborné práce o délce 15 - 30 normostran. Okruhy témat, kterými se soutěžící při psaní svých prací mohou řídit, pokrývají širokou škálu společenských problémů. Patří mezi ně sexismus v médiích, ženy a migrace, stereotypy ve vzdělávání, ženy a trh práce, zastoupení žen a mužů ve vedoucích pozicích politických stran, gender a etnicita, gender a náboženství, gender a sexualita, genderově podmíněné násilí či ženy a životní prostředí. Studující budou mít možnost konzultovat své práce s nejlepšími odborníky a odbornice v oblasti rovnosti žen a mužů. Slavnostní vyhlášení proběhne na začátku prosince v pražské Akademii věd. Vítěz nebo vítězka získá tablet Lenovo. Zároveň všichni soutěžící budou moci v následujícím roce přihlásit svou práci do soutěže SOČ - středoškolské odborné činnosti.

Shrnutí důležitých informací:
Co: Soutěž studentů a studentek o nejlepší odbornou práci na téma rovnosti žen a mužů
Kdy: 6. dubna 2017 - 31. října 2017
Hlavní cena: tablet Lenovo
Organizátorem soutěže je NESEHNUTÍ Brno, mezi partnery soutěže patří Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity a katedra genderových studií FHS Univerzity Karlovy.

Více informací najdete na www.genderiada.cz.

PřílohaVelikost
PDF icon Genderiáda301.36 KB

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky