Genderiáda

Genderiáda

Zapojte své žáky do Genderiády, soutěže o nejlepší středoškolskou práci na téma rovnosti žen a mužů. Vítěz získá tablet Lenovo, všichni ostatní zajímavou zkušenost včetně možnosti zapojit se do SOČ.

GENDERIÁDA představuje příležitost, jak se vyjádřit k (ne)rovnosti žen a mužů. Cílem soutěže je motivovat studující, aby se zajímali o otázky rovnosti žen a mužů formou napsání odborné práce o délce 15 - 30 normostran. Okruhy témat, kterými se soutěžící při psaní svých prací mohou řídit, pokrývají širokou škálu společenských problémů. Patří mezi ně sexismus v médiích, ženy a migrace, stereotypy ve vzdělávání, ženy a trh práce, zastoupení žen a mužů ve vedoucích pozicích politických stran, gender a etnicita, gender a náboženství, gender a sexualita, genderově podmíněné násilí či ženy a životní prostředí. Studující budou mít možnost konzultovat své práce s nejlepšími odborníky a odbornice v oblasti rovnosti žen a mužů. Slavnostní vyhlášení proběhne na začátku prosince v pražské Akademii věd. Vítěz nebo vítězka získá tablet Lenovo. Zároveň všichni soutěžící budou moci v následujícím roce přihlásit svou práci do soutěže SOČ - středoškolské odborné činnosti.

Shrnutí důležitých informací:
Co: Soutěž studentů a studentek o nejlepší odbornou práci na téma rovnosti žen a mužů
Kdy: 6. dubna 2017 - 31. října 2017
Hlavní cena: tablet Lenovo
Organizátorem soutěže je NESEHNUTÍ Brno, mezi partnery soutěže patří Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity a katedra genderových studií FHS Univerzity Karlovy.

Více informací najdete na www.genderiada.cz.

PřílohaVelikost
PDF icon Genderiáda301.36 KB
   
Aktuality

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!