Publikace Naši nebo cizí?

V rámci projektu Naši nebo cizí? Židé v českém 20. století připravilo Muzeum Židovské kultury Praha pro pedagogy metodické materiály Naši nebo cizí?, které pracují s tématy z oblasti židovských dějin a dějin antisemitismu. Muzeum Židovské kultury nabízí tuto publikaci pedagogům do škol zdarma.

Metodické materiály Naši nebo cizí? Pomáhají tak integrovat znalosti o nich a přispívat k porozumění složitým fenoménům, jež dosud v českých učebnicích nebo ve vzdělávací praxi nebývají dostatečně reflektovány. Zároveň ale usilují o jejich zevšeobecnění: jinými slovy – ptáme se, jak je na příkladu Židů možné naučit se více o klíčových problémech českých a obecných moderních dějin. Proto jsou vhodné k dosažení očekávaných výstupů vzdělávacích oblastí Člověk a společnost, včetně rozvíjení vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot ve většině průřezových témat všech druhů škol druhého a třetího stupně.

Publikace Naši nebo cizí? Židé v českém 20 přináší řadu nových pohledů, informací a podnětů pro výuku o moderních židovských a českých dějinách. Obsahuje texty a dokumenty k tematickým oblastem projektu, orálně-historickou publikaci s rozhovory s pamětníky a metodické materiály. Část obsahu je k dispozici online ke stažení (zde). Rádi Vám ale celou metodiku pošleme do školy. Stačí jen poslat na emdailovou adresu denisa.glacova@jewishmuseum.cz žádost s adresou svého pedagogického pracoviště.

   
Aktuality

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!