Publikace Naši nebo cizí?

V rámci projektu Naši nebo cizí? Židé v českém 20. století připravilo Muzeum Židovské kultury Praha pro pedagogy metodické materiály Naši nebo cizí?, které pracují s tématy z oblasti židovských dějin a dějin antisemitismu. Muzeum Židovské kultury nabízí tuto publikaci pedagogům do škol zdarma.

Metodické materiály Naši nebo cizí? Pomáhají tak integrovat znalosti o nich a přispívat k porozumění složitým fenoménům, jež dosud v českých učebnicích nebo ve vzdělávací praxi nebývají dostatečně reflektovány. Zároveň ale usilují o jejich zevšeobecnění: jinými slovy – ptáme se, jak je na příkladu Židů možné naučit se více o klíčových problémech českých a obecných moderních dějin. Proto jsou vhodné k dosažení očekávaných výstupů vzdělávacích oblastí Člověk a společnost, včetně rozvíjení vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot ve většině průřezových témat všech druhů škol druhého a třetího stupně.

Publikace Naši nebo cizí? Židé v českém 20 přináší řadu nových pohledů, informací a podnětů pro výuku o moderních židovských a českých dějinách. Obsahuje texty a dokumenty k tematickým oblastem projektu, orálně-historickou publikaci s rozhovory s pamětníky a metodické materiály. Část obsahu je k dispozici online ke stažení (zde). Rádi Vám ale celou metodiku pošleme do školy. Stačí jen poslat na emdailovou adresu denisa.glacova@jewishmuseum.cz žádost s adresou svého pedagogického pracoviště.

   
Aktuality

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky