Seminář JSNŠ - Začínáme učit s filmem

https://pixabay.com/cs/illustrations/kino-film-fotoapar%C3%A1t-projektor-4153289/

Jeden svět na školách nabízí nadšencům seminář s názvem "Začínáme učit s filmem", který se uskuteční v Praze, 18. 10. 2022 v 9:00 – 16:00 v prostoru Vzdělávacího centra TEREZA, Haštalská 17, Praha 1.
Lektorka Vlasta Urbanová Vám představí, jakým způsobem můžete obohatit výuku svých předmětů a udělat hodinu zajímavou pro sebe i žáky.

Na semináři se seznámíte s metodikou Jednoho světa na školách, získáte praktické dovednosti v oblasti využívání dokumentárních filmů ve výuce také s důrazem na osobnostní rozvoj žáků, sociální výchovu a toleranci. V praxi si vyzkoušíte některé aktivity do hodin a naučíte se snadno orientovat na našem audiovizuálním portále.

Seminář je akreditován MŠMT. Po skončení semináře získáte osvědčení o jeho absolvování.

Program a přihlášku naleznete zde: https://www.jsns.cz/vzdelavani-vyucujicich/seminare-kurzy. V případě dotazů se obracejte na koordinátorku projektu: klara.bilkova@jsns.cz

 

 

https://pixabay.com/cs/illustrations/kino-film-fotoapar%C3%A1t-projektor...


O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky