Jak na sociologii, sociální antropologii a genderová studia?

Katedra sociologie Fakulty sociálních studií Masarykovy Univerzity, Brno připravila sérii workshopů pro středoškolské vyučující základů společenských věd, nauky o společnosti, moderní historie a příbuzných předmětů. Účastnice a účastníci obdrží Certifikát Masarykovy univerzity o účasti na sérii (potvrzující termíny, rozsah a obsah workshopů dalšího vzdělávání).

Přihlásit se můžete zde: https://is.muni.cz/obchod/fakulta/fss/jak_na_sociologii/

Těšte se na osobnosti české sociologie jako Ivo Možný, Ladislav Rabušic, Radim Marada, Csaba Szaló, Kateřina Nedbálková, Iva Šmídová, Eva Šlesingerová, Roman Vido nebo Adéla Souralová a další. Podívejte se na témata, která budou ilustrována na konkrétních příkladech a výzkumech:


1. Co je to sociální antropologie?
2. Co je to gender a genderová studia?
3. Co zkoumá kulturní sociologie?
4. Rodina a příbuzenství
5. Migrace a etnicita
6. Město, urbanismus, prostor a místo
7. Tělo, medicína a technologie
8. Vzdělávání a vzdělání
9. Stratifikace, intersekcionalita a reprodukce nerovností
10. Náboženství
11. Občanská společnost, globalizace a sociální hnutí

Co můžete čekat?
- prezentace aktuálních výzkumů a témat na konkrétních příkladech
- metodické listy vybraných problémů připravené přímo do výuky
- prostor pro otevřenou diskusi
- asistenci při tvorbě výukových materiálů dle vašeho výběru a zpětná vazba na ně
- zájem o vaši práci, požadavky a konkrétní potřeby – a spolupráce na jejich řešení
- vznik spolupracující komunity, přetrvávajících kontaktů a spolupráce

Pořadatel: Katedra sociologie FSS MU
Místo konání: Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Joštova 10, Brno, učebna U33
Termíny: 3 x pátek 10:30 – 14h: 14. října, 11. listopadu a 9. prosince 2016
Kontaktní osoba: Iva Šmídová (krizala@fss.muni.cz)

   
Aktuality

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky