Jak na sociologii, sociální antropologii a genderová studia?

Katedra sociologie Fakulty sociálních studií Masarykovy Univerzity, Brno připravila sérii workshopů pro středoškolské vyučující základů společenských věd, nauky o společnosti, moderní historie a příbuzných předmětů. Účastnice a účastníci obdrží Certifikát Masarykovy univerzity o účasti na sérii (potvrzující termíny, rozsah a obsah workshopů dalšího vzdělávání).

Přihlásit se můžete zde: https://is.muni.cz/obchod/fakulta/fss/jak_na_sociologii/

Těšte se na osobnosti české sociologie jako Ivo Možný, Ladislav Rabušic, Radim Marada, Csaba Szaló, Kateřina Nedbálková, Iva Šmídová, Eva Šlesingerová, Roman Vido nebo Adéla Souralová a další. Podívejte se na témata, která budou ilustrována na konkrétních příkladech a výzkumech:


1. Co je to sociální antropologie?
2. Co je to gender a genderová studia?
3. Co zkoumá kulturní sociologie?
4. Rodina a příbuzenství
5. Migrace a etnicita
6. Město, urbanismus, prostor a místo
7. Tělo, medicína a technologie
8. Vzdělávání a vzdělání
9. Stratifikace, intersekcionalita a reprodukce nerovností
10. Náboženství
11. Občanská společnost, globalizace a sociální hnutí

Co můžete čekat?
- prezentace aktuálních výzkumů a témat na konkrétních příkladech
- metodické listy vybraných problémů připravené přímo do výuky
- prostor pro otevřenou diskusi
- asistenci při tvorbě výukových materiálů dle vašeho výběru a zpětná vazba na ně
- zájem o vaši práci, požadavky a konkrétní potřeby – a spolupráce na jejich řešení
- vznik spolupracující komunity, přetrvávajících kontaktů a spolupráce

Pořadatel: Katedra sociologie FSS MU
Místo konání: Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Joštova 10, Brno, učebna U33
Termíny: 3 x pátek 10:30 – 14h: 14. října, 11. listopadu a 9. prosince 2016
Kontaktní osoba: Iva Šmídová (krizala@fss.muni.cz)

   
Aktuality

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!